LHL

Hopp direkte til innhold

Pasientinformasjon på russisk.

Hypertensjon

Multi Cultural health communication (pdf):

Diabetes

Multi Cultural health communication (pdf):

Fysisk aktivitet og overvekt

Multi Cultural health communication (pdf):

Behandling

Multi Cultural health communication (pdf):

Hjertesvikt

Multi Cultural health communication (pdf):

Brystsmerter

Multi Cultural health communication (pdf):

Ernæring

Multi Cultural health communication (pdf):

Forebygging

Hjerterehab.dk:

Pacemaker

Biotronik.org: