Hopp direkte til innhold

Pasientinformasjon

Ressurssenteret jobber med å utvikle og tilgjengeliggjøre god informasjon til hjertepasienter, samt informasjon rettet mot helsepersonell.

Hjertesykdom og livsstilsendring - undervisningshefte for hjertepasienter i rehabilitering (pdf)

Et hefte utviklet for hjertepasienter som er i en rehabliteringsfase og andre som vil lære mer om hjertesykdom og livsstilsendring. Heftet er utviklet av ansatte ved klinikk for rehabilitering og livsstilssykdom ved LHL-sykehuset Gardermoen og Ressurssenter for hjerterehabilitering i Helse Sør-Øst.

Informasjon til deg som har gjennomgått bypass- eller klaffeoperasjon (pdf)

Et hefte med informasjon om tiden før og etter en hjerteoperasjon og hva man må ta hensyn til i forbindelse med dette, samt informasjon om viktigheten av fysisk aktivitet og sunn livsstil. Heftet er utarbeidet i en tverrfaglig arbeidsgruppe, nedsatt av Ressurssenter for hjerterehabilitering i Helse Sør-Øst.

Informasjon til deg som har angina og/eller gjennomgått hjerteinfarkt, angiografi eller PCI (pdf)

Et hefte med informasjon om utredning, behandling og rehabilitering i forbindelse med angina pectoris, hjerteinfarkt, angiografi og PCI, samt informasjon om viktigheten av fysisk aktivitet og sunn livsstil. Heftet er utarbeidet i en tverrfaglig arbeidsgruppe, nedsatt av Ressurssenter for hjerterehabilitering i Helse Sør-Øst.

Informasjon på ulike språk

Ressurssenteret har samlet linker til pasientinformasjon på 14 ulike språk (serbisk, kroatisk, serbokroatisk, farsi, russisk, filippinsk, vietnamesisk, kurdisk/kurmandji, engelsk, urdu, punjabi, arabisk, somali, polsk).

Pasientinformasjon fra LHL

Brosjyrer: 

Å leve med hjertesykdom

Her gis medisinsk informasjon, praktiske råd om levesett for deg med hjertesykdom. Brosjyren omtaler spesielt hjerteinfarkt og angina pectoris.

Hjerter i lyst og nød

Om seksualitet og hjertesykdom.

Se flere brosjyrer på lhl.no

Faktasider:

Informasjonsfilmer fra LHL (Youtube):

Informasjon fra Nasjonalforeningen

Nasjonalforeningen for folkehelsen har informasjon om hjerte- og karsykdommer på sine nettsider: