LHL

Hopp direkte til innhold

Rehabilitering midlertidig stengt

Prioritering av helsehjelp i Norge under Covid-19 epidemien.

Helsetjenestene i Norge forventer en stor vekst i antall pasienter med Covid-19. Mange vil være alvorlig syke og situasjonen vil kunne gi ressursknapphet. Planlagte og elektive helsetjenester utsettes og ressurser flyttes over til akutt beredskap for å kunne gi livsnødvendig øyeblikkelig hjelp.

Helsedirektoratet har besluttet at all helsehjelp i spesialisthelsetjenesten innen habilitering og rehabilitering som medfører fysisk oppmøte av pasient, eller annen direkte kontakt mellom rehabiliteringspersonale og pasient, inntil videre opphører. Spesifiserte unntak er tidlig rehabilitering etter hjerneslag og akutte rehabiliteringsforløp etter alvorlige tilstander som for eksempel tverrsnittlesjoner, hodeskade, multitraumer (etter trafikkskader m.a.) og amputasjoner.

Rehabiliteringstjenestene er stengt på ubestemt tid og inntil nærmere beskjed fra myndighetene.

Koronaråd for hjerte- og lungepasienter

Helsedirektoratet har bedt LHL om å være en ressurs for spesialisert informasjon rundt koronavirus, tips og råd, knyttet til hjerte- og lungepasienter. LHL vil fremover komme med daglig informasjon, både på www.lhl.no, facebook og i nyhetsbrev.