LHL

Hopp direkte til innhold

Rehabiliteringstilbud

Her finner du informasjon om rehabiliteringstilbudene for hjertepasienter i Helse Sør-Øst. Oversikten over de ulike tilbudene er også samlet i en liten brosjyre som kan lastes ned. 

Akershus Universitetssykehus

Ved Akershus Universitetssykehus har de tilbud om hjerteskole. Hjerteskolen er et rehabiliteringstilbud for de som har/har hatt angina,...

Diakonhjemmet sykehus

Diakonhjemmet Sykehus i Oslo har lang erfaring med trening av hjertepasienter.

Godthaab Helse- og rehabilitering

Godthaab Helse og Rehabilitering i Bærum har avtale med Helse Sør- Øst om 7 døgnplasser og 14 dagplasser for hjerterehabilitering. I tillegg tilbys...

Idrettens Helsesenter

Idrettens Helsesenter i Oslo har avtale med Helse Sør-Øst og tilbyr rehabilitering av hjertepasienter med følgetilstander av alvorlig hjertesykdom...

LHL-klinikkene Feiring

LHL-klinikkene Feiring er et spesialsykehus som tilbyr utredning, behandling og rehabilitering av voksne med hjertesykdom.

Lovisenberg Diakonale Sykehus

Lovisenberg Diakonale Sykehus i Oslo har et bredt tilbud innenfor hjerterehabilitering tilpasset den enkelte pasients ønsker og behov.

Nimi Ullevål

Hjerterehabiliteringen på Nimi har dokumentert effekt på fysisk form og helserelatert livskvalitet, og gjennomføres etter internasjonale...

Oslo Universitetssykehus

Ved Oslo Universitetssykehus, Ullevål har de følgene rehabiliteringstilbud til hjertepasienter.

Skogli Helse- og Rehabiliteringssenter

Skogli Helse- og Rehabiliteringssenter AS er et av Norges største rehabiliteringssenter og ligger på Lillehammer. Senteret er en del av...

Sykehuset i Vestfold, Tønsberg og Larvik

Sykehuset i Vestfold har tilbud om hjerterehabilitering både i Tønsberg og Larvik. ”Tønsbergmodellen”, en metode for tidlig rehabilitering av...

Sykehuset Innlandet, Elverum

Ved Sykehuset Innlandet, Elverum arrangeres poliklinisk hjerteskole tre ganger i året.

Sykehuset Innlandet, Gjøvik

Sykehuset Innlandet HF, Gjøvik har hjerterehabilitering for pasienter i fase 2a og 2b.

Sykehuset Innlandet, Hamar

Hamar sykehus har per dags dato ikke noe treningstilbud for hjertepasienter. Det er imidlertid et fast undervisningstilbud som tilbys pasienter som...

Sykehuset Innlandet, Kongsvinger

SI Kongsvinger er en enhet innenfor Sykehuset Innlandet HF. Sykehuset er et fullverdig lokalsykehus med nødvendige akuttfunksjoner, og de har også ...

Sykehuset Innlandet, Lillehammer

Sykehuset Innlandet, Lillehammer tilbyr både poliklinisk hjertetrening ledet av fysioterapeut, samt én dags tverrfaglig hjerteskole.

Sykehuset Telemark, Notodden

Ved sykehuset på Notodden finnes det ulike rehabiliterings- og opplæringstilbud for pasienter som har gjennomgått akutt hjertesykdom.

Sykehuset Telemark, Skien

I Skien har de flere tilbud til hjertepasienter.

Sykehuset Østfold, Moss

Sykehuset Østfold HF har hjerterehabilitering for fase 2a og 2b.

Sørlandet Sykehus, Kristiansand

Hjerterehabilitering ved Sørlandet Sykehus Kristiansand er et tverrfaglig tilbud til om tidlig rehabilitering pasienter med aterosklerotisk...

Sørlandet Sykehus, Arendal

Ved Sørlandet Sykehus, Arendal har de tilbud om trening for hjertepasienter i fase 2a.

Sørlandet Sykehus, Flekkefjord

Ved Sørlandet Sykehus, Flekkefjord har de tilbud om hjerteskole og hjertetrening.

Unicare Hokksund

Unicare Hokksund har avtale med Helse Sør- Øst.

Unicare Landaasen

Unicare Landaasen ligger i Søndre Land kommune, ca. 20 km fra Gjøvik. Her er det rehabiliteringstilbud til pasienter med ulike hjertesykdommer, sam...

Vestre Viken HF, Bærum sykehus

Bærum Sykehus i Sandvika tilbyr spesialisthelsetjenester til befolkningen i Asker og Bærum. Her ligger også Hjerteskolen.

Vestre Viken HF, Drammen Sykehus

Drammen sykehus har hjerterehabilitering for pasienter i fase 2a, tilrettelagt etter Ullevålsmodellen. Det tilbys i tillegg informasjonsmøte for...

Vestre Viken HF, Ringerike Sykehus

Ved Ringerike Sykehus er det tilbud om hjerteskole.

Vestre Viken, Ringerike Sykehus, avd. Hallingdal sjukestugu

Hallingdal sjukestugu på Ål er en del av Ringerike sykehus, bestående av somatisk sengeavdeling, poliklinikk og dialyseavdeling. De har også en...

Vestre Viken HF, Kongsberg sykehus

Kongsberg sykehus har hjerterehabilitering for pasienter i fase 2a, tilrettelagt etter Ullevålsmodellen. Det tilbys i tillegg egne hjertekurs i...