Hopp direkte til innhold

Akershus Universitetssykehus, Kongsvinger

Kongsvinger sykehus er en enhet innenfor Ahus HF. Sykehuset er et fullverdig lokalsykehus med nødvendige akuttfunksjoner, og de har også et rehabiliteringstilbud til hjertepasienter.

Hjerterehabiliteringstilbudet er et tilbud til pasienter som nylig har

 • hatt hjerteinfarkt
 • blitt blokket i hjertets kransårer
 • blitt hjerteoperert.

Pasientene kan komme inn i rehabiliteringen 4-6 uker etter utskrivelse fra sykehuset. Pasientene får henvisning til hjerterehabiliteringen fra fastlege, eller fra sykehuset i forbindelse med utskrivelse/ etterkontroll.

Hjerterehabilitering er et tilbud til pasienter i Sør- Hedmark og Nes i Akershus.

Det betales en egenandel ved første oppmøte.

Organisering og innhold

Målet med hjerterehabiliteringen er å gjøre hjertepasienten trygg i hverdagen, og bedre rustet til å ivareta egen helse.

Hjerterehabiliteringen er et tverrfaglig tilbud hvor lege, fysioterapeut, sykepleier, sosionom og en representant fra en brukerorganisasjon (LHL) er involvert.

Tilbudet omfatter både trening og undervisning i ulike tema, over en periode på 5 uker. Det er forskjellig tema hver uke.

Temaene for undervisningen omfatter:

 • Fysisk aktivitet
 • Livsstil og risikofaktorer
 • Kostholdsveiledning
 • Medikamenter / medisinsk behandling
 • Psykiske reaksjoner / samliv etter hjertesykdom
 • Rettigheter – arbeid og trygd
 • Sykdomslære
 • Å leve med hjertesykdom