LHL

Hopp direkte til innhold

Ved Akershus Universitetssykehus har de tilbud om hjerteskole. Hjerteskolen er et rehabiliteringstilbud for de som har/har hatt angina, hjerteinfarkt, blitt hjerteoperert eller fått utført PCI.

Hjerteskolen drives tverrfaglig med lege, sykepleier, fysioterapeut, klinisk ernæringsfysiolog, LHL og prest.

Hjerteskolens mål

  • Gi informasjon og faktakunnskap
  • Skape trygghet
  • Motivere til livsstilsendringer
  • Bidra til mestring av hverdagen og komme tilbake til jobb.

Innhold og varighet

Hjerteskolen varer seks dager for deltakere under 65 år og tre dager for de over 65 år, med oppmøte én dag per uke. Programmet inneholder gruppeundervisning, individuelle samtaler og trening.

Temaer i undervisningen er hjertesykdom, medisiner, behandlingsmetoder, risikofaktorer, kosthold, stressmestring, fysisk aktivitet, seksuell aktivitet, psykiske reaksjoner, jobb og motivasjon til endring.

Pårørende er velkommen til å delta én eller flere dager.
Etter avsluttet hjerteskole får alle tilbud om videre trening ved sykehusets fysioterapiavdeling i seks måneder. Deltakere som ønsker hjelp til å finne treningstilbud i nærmiljøet får dette.

Påmelding

Påmelding skjer direkte under innleggelse ved sykehuset, fra fastlege eller spesialist. Deltakere kan også ta direkte kontakt med Hjerteskolen for påmelding.

Nettside: Hjerteskolen på Akershus universitetssykehus.