Hopp direkte til innhold

Akershus Universitetssykehus, Lørenskog

Ved Akershus Universitetssykehus har de tilbud om hjerteskole. Hjerteskolen er et rehabiliteringstilbud for de som har/har hatt angina, hjerteinfarkt, blitt hjerteoperert eller fått utført PCI.

Hjerteskolen drives tverrfaglig med sykepleier, fysioterapeut, klinisk ernæringsfysiolog, lege, LHL og prest.

Hjerteskolens mål

  • Gi informasjon og faktakunnskap
  • Skape trygghet
  • Motivere til livsstilsendringer
  • Bidra til mestring av hverdagen og komme tilbake til jobb
  • Få hjelp til å komme i gang med trening

Innhold og varighet

Hjerteskolen består av gruppeundervisning, individuelle samtaler og trening.  Pr. dd. (11.11.20) har vi pga pandemien små grupper inne og treningen foregår utendørs. De under 65 år tibys 2 dager med teoretisk informasjon og undervisning og tilsammen 10 treningstimer. De over 65 år tilbys 3  halve  dager med teoretisk  informasjon og  undervisning og til sammen 6 treningstimer.

Temaer i undervisningen er hjertesykdom, medisiner, behandlingsmetoder, risikofaktorer, kosthold, stressmestring, fysisk aktivitet, seksuell aktivitet, psykiske reaksjoner, jobb, motivasjon til endring og veien videre.

I samtalene deltakerne imellom deler de erfaringer ved det å være hjertesyk. Dette kan være til hjelp for å komme videre i rehabiliteringen etter oppstått hjertesykdom.

Etter avtale kan pårørende delta en eller flere ganger.

Etter avsluttet Hjerteskole kan deltakerne få hjelp til å finne aktuelle treningstilbud i nærmiljøet. 

Vi har også Hjerteskole med tolk for de som trenger det.

Påmelding

Påmelding skjer direkte under innleggelse ved sykehuset, fra fastlege eller spesialist. Deltakere kan også ta direkte kontakt med Hjerteskolen for påmelding.