Hopp direkte til innhold

Diakonhjemmet sykehus

Diakonhjemmet Sykehus i Oslo har lang erfaring med trening av hjertepasienter.

Treningen er lagt opp etter intervallprinsippet og følger den såkalte Ullevålsmodellen (en forskningsbasert treningsmodell utviklet ved Ullevål Sykehus). Målet er å tilrettelegge for videre egentrening etter at deltakerne er ferdige med rehabiliteringen i regi av sykehuset.

Det arrangeres ulike treningsgrupper, der treningen er tilpasset hvor i sykdomsforløpet pasienten befinner seg.

Ta kontakt for mer informasjon.

Ukentlig hjerteinformasjonsmøte

Møtet arrangeres for pasienter som er eller nylig har vært innlagt på sykehuset. Pårørende er også velkomne til å delta. Sykepleier, klinisk ernæringsfysiolog og farmasøyt deltar på møtet. Pasientene får invitasjon fra sykehuset til dette møtet

Kom i gang-trening - fase 2a

Gruppetrening i gymsal to ganger i uken for pasienter som nylig har vært innlagt for hjertesykdom. Tirsdag og torsdag kl 09-10. Deltakerne kan starte i treningsgruppa cirka to uker etter hjertehendelse eller hjerteoperasjon. På hver trening deltar sykepleier i tillegg til fysioterapeut som er instruktør. Etter 45 minutters trening er det satt av 15 minutter til spørsmål og samtale om temaer gruppedeltakerne er opptatt av. Deltakerne henvises til treningen ved utskrivelse fra sykehuset.

Hjertetrim i gymsal - fase 3

Gruppetrening i gymsal en gang pr uke, mandag kl 17.45 - 19.45. Gruppen er aktuell for pasienter som er ferdig med rehabiliteringsfasen (2a og 2b) og ønsker et videre treningstilbud. Gruppen instrueres av fysioterapeut.

Lærings- og mestringstilbud

Kurs for personer med hjertesykdom og deres pårørende. Lærings- og mestringssenteret arrangerer kurs over to dager. Målsetningen er at deltakerne skal tilegne seg kunnskap som kan bidra til at de kan leve godt med sin sykdom.

Det er utviklet tre ulike kurs for følgende diagnosegrupper: Kransåresykdom, hjertesvikt og atrieflimmer. Alle pasienter som er innlagt på sykehuset for disse hjertesykdommene får tilbud om å delta. Noen pasienter henvises også fra hjertepoliklinikken. Kurset arrangeres som gruppeundervisning med 8-12 deltakere.

Opplæringen er dialogbasert og utarbeidet i samarbeid med Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke (LHL). I tillegg til likemann deltar et tverrfaglig undervisningsteam bestående av lege, sykepleier, farmasøyt, klinisk ernæringsfysiolog, helsepsykolog, fysioterapeut og ergoterapeut.

Nettside: www.diakonhjemmetsykehus.no