LHL

Hopp direkte til innhold

Godthaab Helse og Rehabilitering i Bærum har avtale med Helse Sør- Øst om 7 døgnplasser og 14 dagplasser for hjerterehabilitering. I tillegg tilbys et kartleggings-og vurderingsopphold.

De gir tilbud til følgende pasientgrupper:

  • Etter hjerteinfarkt
  • Etter bypass – og klaffeoperasjon
  • Etter utblokking (PCI)
  • Anginapasienter i stabil fase
  • Hjertesviktpasienter (NYHA fase II og III)
  • Etter hjertetransplantasjon
  • Ved behov for vurdering av eventuell hjertesykdom (kartleggingsopphold)

Rehabiliteringsprogrammene har følgende varighet:

  • Døgnopphold: 2 uker (med mulighet for forlengelse evt. overgang til dagopphold)
  • Dagopphold: 2-3 dager pr. uke i 6-8 uker (med mulighet for forlengelse)
  • Kartleggingsopphold: 4 dager (med overnatting)

Rehabiliteringstilbudet blir individuelt tilpasset. Dette gjøres med utgangspunkt i resultater fra ulike tester og undersøkelser (som arbeidsbelastningstest med EKG, ulike funksjonstester og samtaler). Pasientene vil inngå i en gruppe som får et tilpasset treningsnivå. I tillegg får de et program for individuell trening. Pasientene deltar også på vår «Hjerteskole», og i denne inngår ulike undervisnings- og mestringstimer.

Vårt tverrfaglige team består av leger (spesialiteter innen indremedisin, kardiologi og fysikalsk medisin og rehabilitering), fysioterapeuter, idrettspedagog, ernæringsfysiolog, sykepleiere, ergoterapeut, helseveileder og psykolog.

Pasienter kan henvises fra fastlege via Regional koordinerende enhet eller direkte fra sykehus. Pasientene kan komme raskt etter akutt sykdom/hendelse. Vi har løpende inntak, noe som betyr at vi har kort ventetid.

Vi kan til enhver tid ha et begrenset antall pasienter som i en overgangsfase har behov for bistand til stell, toalettbesøk og matservering. Alle pasienter må være orientert for tid og sted.

Godthaab Helse- og Rehabilitering har en egenandel på kr. 140,- pr døgn.