Hopp direkte til innhold

Idrettens Helsesenter

Idrettens Helsesenter i Oslo har avtale med Helse Sør-Øst og tilbyr rehabilitering av hjertepasienter med følgetilstander av alvorlig hjertesykdom og/eller hjerteoperasjon som en av flere rehabiliteringstilbud.

Hvem kan søke?

Rehabiliteringen er for personer over 18 år som har følgetilstander ved alvorlig hjertesykdom og/eller har blitt hjerteoperert. Tilbud om rehabilitering gis fortrinnsvis i senfase 1 og fase 2a etter sykehusopphold, samt senere i forløpet avhengig av sykdomsutviklingen.

Aktuelle pasientgrupper

  • Pasienter gjennomgått hjerteinfarkt (tidligst etter 2-4 uker)
  • Pasienter gjennomgått utblokking (PCI), bypass- og/eller klaffeoperasjon (tidligst etter 6 uker)
  • Pasienter med angina i stabil fase
  • Pasienter med stabil kronisk hjertesvikt
  • Pasienter med høyt blodtrykk

Om tilbudet

Målet er at rehabiliteringen skal bidra til best mulig funksjonsnivå og varig livsstilendring, samt økt deltakelse i arbeid og utdanning.
Rehabiliteringen er et gruppebasert dagtilbud med varighet inntil 12 uker med mulighet for forlengelse. Ved oppstart gjennomføres en kartleggingskonsultasjon av lege og fysioterapeut.

Etter kartleggingen innebærer rehabiliteringen totalt oppmøte fire timer per uke fordelt på tre dager. Rehabiliteringen består av to faste gruppetreningstimer á 75 minutter per uke, samt at våre instruktører stiller 15 minutter i etterkant av trening til informasjon og veiledning.

I tillegg vil det i snitt være én time per uke regelmessig gruppebasert undervisning (aktuelle faggrupper: kardiolog, fysioterapeut, klinisk psykolog og klinisk ernæringsfysiolog) med mulighet for egentrening i våre lokaler i forbindelse med undervisningen. Plan- og målarbeid utarbeides sammen med deltakeren.

Deltakerne må være oppegående og selvhjulpne.

Henvisning og betaling

Henvisning skjer direkte fra sykehus eller via Regional koordinerende enhet: 
RKE ved Sunnaas sykehus
Bjørnemyrveien 11
1453 Bjørnemyr

Ta eventuelt kontakt med Helse Sør-Østs informasjonstelefon for rehabilitering: 800 300 61

Det er Helse Sør-Øst som dekker kartleggingen og rehabiliteringen, deltakeren må kun betale gjeldende egenandel (se www.helfo.no) opp til egenandelstak 2.

Nettside: www.idrettshelse.no