Hopp direkte til innhold

Unicare Landaasen

Unicare Landaasen ligger i Søndre Land kommune, ca. 20 km fra Gjøvik. Her er det rehabiliteringstilbud til pasienter med ulike hjertesykdommer, samt flere andre behandlingstilbud.

Unicare Landaasen tilbyr døgnrehabilitering. Tilbud for voksne over 18 år som er i behov av tverrfaglig, spesialisert rehabilitering ved hjertesykdom eller høy risiko for hjertesykdom. Tilbudet gis individuelt (2-4 uker) eller i gruppe (3+2 uker) eller som 10- dagers kartleggingsopphold. Vi har tilbud til hjertepasienter i alle faser av rehabiliteringen. Det tilbys hjerterehabilitering til pasienter med følgende tilstander:

 • Hjerteinfarkt
 • Etter PCI
 • Gjennomgått ACB
 • Koronar hjertesykdom
 • Hjertesvikt
 • Operert hjerteklaff
 • Alvorlige hjerterytmefortyrrelser
 • Følgetilstander ved hjertesykdom
 • Høy risiko for hjertesykdom

Det tilbys både gruppetilbud, individuelle tilbud og avklaringsopphold.

Innhold

 • Tverrfaglig kartlegging og oppfølging av legespesialist i indremedisin, fysioterapeut, sykepleier og ernæringsrådgiver. Sosionomtjenester ved behov.
 • Individuelle konsultasjoner med fagpersonell med fokus på relevante mål for oppholdet.
 • Individuelt tilrettelagt rehabilitering bestående både av undervisning og trening med fokus på funksjon.

Gruppetilbudet er et fase 2b tilbud.

Dette er et mestringskurs som består av et tre-ukers grunnopphold, med reopphold på to uker etter tre til seks måneder. Mange pasienter trenger selv etter hjerteskole mer intensiv trening og tettere veiledning for å klare å oppnå livsstilsendring, samt mestre å leve med sin hjertesykdom. Oppfølging over tid kan bidra til varig endring. Tilbudet egner seg godt for de som trenger mer oppfølging etter et fase 2a opplegg ved sykehuset. Tilbudet kan også tilpasses for fase 3.

Gruppetilbudet inkluderer:

 • Medisinsk vurdering av lege, oppfølging av medisinering, fokus på risikofaktor- kontroll.
 • Fysisk testing og kartlegging ved fysioterapeut.
 • Treningslære, gruppetimer og individuelle timer med fysioterapeut.
 • Undervisning om hjertesykdommer, og legemiddelbruk ved hjertesykdom; ved kardiologisk sykepleier og lege.
 • Kostholdsundervisning, treningskjøkken og individuell veiledning av ernæringsrådgiver.
 • Hjelp til røykeslutt.
 • Fokus på stressmestring, sykdomsmestring og livsstil.
 • Målarbeid og langsiktig rehabiliteringsplan.

Målsetting

 • Fremme langsiktig livsstilsendring og redusere risiko for hjertesykdom.
 • Bedre helse og livskvalitet.
 • Økt kunnskap og forståelse om hjertesykdom.
 • Minske og mestre symptomer og konsekvenser av sykdommen i størst mulig grad.

Oppstart

 • Vi har løpende inntak som behandler søknader fra helseforetakene og regionale vurderingsenheter.
 • Oppstart av rehabilitering på gruppe er etter fastsatt årsplan, hvor gruppene blir fylt opp fortløpende.
 • Oppstart av individuell rehabilitering bestemmes av ventelistene.

Søknadsprosedyre

 • Henvisning direkte fra sykehus.
 • Henvisning fra fastlege og/eller privatpraktiserende avtalespesialister skal sendes elektronisk til Regional koordinerende enhet i din region for vurdering. F.eks. RKE ved Sunnaas sykehus HF (Helse Sør-øst).

Ventetid

Kontakt oss for spørsmål

 • Inntakskontoret per e-post; eller per tlf.; 611 24 100