LHL

Hopp direkte til innhold

Unicare Landaasen ligger i Søndre Land kommune, ca. 20 km fra Gjøvik. Her er det rehabiliteringstilbud til pasienter med ulike hjertesykdommer, samt flere andre behandlingstilbud.

Det tilbys hjerterehabilitering til pasienter med følgende tilstander:

  • Hjerteinfarkt
  • Fått utført PCI, eventuelt med innsatt stent
  • Gjennomgått ACB
  • Koronar hjertesykdom
  • Hjertesvikt
  • Operert hjerteklaff
  • Alvorlige hjerterytmefortyrrelser
  • Følgetilstander ved hjertesykdom

Det tilbys både gruppetilbud, individuelle tilbud og avklaringsopphold.

Gruppetilbud

Oppholdet består av et tre-ukers grunnopphold med oppfølgingsopphold etter tre til seks måneder.

  • For de som er blokket/stentet og/eller har hatt hjerteinfarkt: Tidligst etter 4 uker.
  • For de som har gjennomgått bypass- og/eller klaffeoperasjon: Tidligst etter 8 uker.

Individuelt tilbud

Oppholdet har varighet én til tre uker. Det forutsettes et klart rehabiliteringspotensiale, men noe assistanse kan gis under oppholdet. Pasientene kan komme direkte etter utskrivelse fra sykehus.

Avklaringsopphold

Oppholdet har varighet 10 dager. Det forutsettes et klart rehabiliteringspotensiale, men noe assistanse kan gis under oppholdet. Pasientene kan komme direkte etter utskrivelse fra sykehus.

Egenandel

Det er en egenandel for kr.128,- per døgn (for 2015).

Henvisning

Henvisningsskjema med veiledning finnes på nettsiden www.landaasen.no.

Pasienter i sykehus vil kunne få henvisning direkte til Landaasen.

Henvisning kan også sendes fra fastleger til Regional koordinerende enhet: 
RKE ved Sunnaas sykehus
Bjørnemyrveien 11
1453 Bjørnemyr

Kontakt inntakskontoret for henvendelser om tilbudet: Telefon: 61 12 41 00

Nettside: www.landaasen.no