Hopp direkte til innhold

LHL-sykehuset Gardermoen

LHL-sykehuset Gardermoen er et spesialsykehus som blant annet tilbyr utredning, behandling og rehabilitering av voksne med hjertesykdom.

Hjerterehabilitering fase 2b

Klinikk for rehabilitering og livsstilsmedisin ved LHL-sykehuset Gardermoen tilbyr rehabiliteringsopphold til følgende pasientgrupper:

 • Hjerteinfarktpasienter (tidligst etter to uker)
 • Pasienter behandlet med utblokking/PCI (tidligst etter to uker)
 • Bypass- og/eller klaffeopererte (tidligst etter seks uker)
 • Anginapasienter i stabil fase
 • Pasienter med hjertesvikt i stabil fase
 • Tidligrehabilitering etter akutt hjertesvikt
 • Pasienter som har fått operert inne mekanisk hjertepumpe (LVAD)
 • Voksne med medfødt hjertesykdom (GUCH)
 • Pasienter med pulmonal hypertensjon (PAH)
 • Pasienter med hjerterytmeforstyrrelser, med eller uten forutgående ablasjonsbehandling, med eller uten pacemaker/hjertestarter (ICD)
 • Hjertetransplanterte (vanligvis tidligst etter seks måneder)
 • Pasienter som er operert for utposing av hovedpulsåren (aortaaneurisme)
 • Pasienter som er operert med større inngrep på pulsårene til bena

Tilbudet er i hovedsak gruppebasert med individuelle tilpasninger.

Avhengig av pasientens medisinske status og behov, tilbys fem dagers vurderings-/kartleggingsopphold eller fire ukers rehabiliteringsopphold.

Under oppholdet får deltakerne hjelp til aktiv opptrening, kostholdsendring, røykeslutt, stressmestring og tilbakeføring til arbeidsliv/utdanning. Livsstilsendring/vaneendring går som en rød tråd gjennom hele rehabiliteringsoppholdet.

Tidlig rehabilitering (fase 2a) ved hjertesvikt

Dette er et tilbud om tidligrehabilitering (fase 2a) til pasienter som har vært innlagt for akutt hjertesvikt / forverrelse av hjertesvikt, og som trenger videre oppfølging før de kan reise hjem eller få et annet tilbud i hjemkommunen.

Pasientene vil normalt kunne komme direkte fra sykehus eventuelt etter få dagers ventetid hjemme. Før innleggelse skal pasient ha blitt stabilisert for sin hjertesvikt.

Alle pasienter vil bli veiledet av et tverrfaglig team, som består av leger, sykepleiere, fysioterapeuter, arbeidskonsulent, psykolog og klinisk ernæringsfysiolog / kostholdsveileder.

Deltakerne må være oppegående og selvhjulpne, og i noen grad være i stand til å delta i variert fysisk aktivitet.

Det er ingen egenandel ved tilbudene.

Les mer om tilbudene ved LHL-sykehuset Gardermoen her

Søknad

Opphold kan søkes gjennom fastlege, privatpraktiserende spesialist eller fra sykehuslege. For personer bosatt i Helse Sør-Øst, kan det søkes direkte til LHL-sykehuset Gardermoen. Personer fra andre helseregioner må søke via Regional enhet for rehabilitering i egen helseregion. For søknadskjema og nærmere informasjon om søknadsprosedyre, se sykehusets nettssider.

For hjertesviktpasienter til tidligrehabilitering må man ta direkte telefonisk kontakt via sykehusets sentralbord, telefon 67 02 30 00.

Nettside med mer informasjon og søknadsskjema