LHL

Hopp direkte til innhold
Foto: Shutterstock

Hjerterehabiliteringen på Nimi har dokumentert effekt på fysisk form og helserelatert livskvalitet, og gjennomføres etter internasjonale retningslinjer.

Hovedelementene i rehabiliteringen er fysisk trening i form av gruppebasert intervalltrening basert på den forskningsbaserte Ullevålsmodellen, som også inkluderer veiledning og motivasjonsstøtte om trening, kosthold og livsstil.

Henvisning

Pasienter kan kun henvises direkte fra sykehus. Henvisning og kopi av epikrise fra siste sykehusinnleggelse sendes til:

Nimi
v/Hjerterehabiliteringen
P.b. 3843, Ullevaal Stadion
0805 Oslo

Dersom du henvises fra din fastlege må henvisningen gå via:

Regional Koordinerende Enhet (RKE)
PB 174
1451 Nesoddtangen

Privat tilbud

Vi tilpasser også individuelle rehabiliteringstilbud og utredning hos hjertespesialist til private- og forsikringskunder uten ventetid.

Ta kontakt angående priser.

Publisert 07.02.2018