Hopp direkte til innhold

Oslo Universitetssykehus

Ved Oslo Universitetssykehus, Ullevål har de følgene rehabiliteringstilbud til hjertepasienter.

Hjertetrim fase 2a

Hjertetrim for pasienter som nylig har gjennomgått hjerteoperasjon eller hjerteinfarkt. Tilbudet omfatter trening i gruppe to ganger i uken, tirsdager og torsdager, i fem uker. Det gis muntlig informasjon underveis av fysioterapeut, sykepleier og ernæringsfysiolog. 

Hvem kan henvises?

Alle hjertepasienter som tilhører Ullevål sektor, og som er medisinsk stabile etter en akutt hendelse, skal få tilbud og oppfordres til å delta. Dette gjelder primært følgende pasientgrupper:

  • Stabil angina pectoris (fra en uke etter hendelse).
  • Hjerteinfarkt (fra en uke etter hendelse).
  • Pasienter behandlet med PCI (fra en uke etter hendelse).
  • Hjerteopererte (fra to uker etter hendelse).
  • Pasienter som har implantert ICD (fra to uker etter hendelse)

Henvisning sendes elektronisk i journalsystemet til hjertemedisinsk poliklinikk OUS, Ullevål. Det er hjertepoliklinikken som behandler henvisningene.

Hjerterehabiliteringstilbudet har en egenandel på kr. 351,- 

Hjerteskole

Hjerteskolen er en informasjonsdag ca. en dag pr måned. Sykepleier leder dagen. Det er undervisning med lege, sykepleier, fysioterapeut og ernæringsfysiolog.
Pris: 315 kr (frikort gjelder). Lunsj er inkludert.

Påmelding til fagsykepleier på hjertemedisinsk sengepost, eller ta kontakt med hjertepoliklinikken.  

Nettside: oslo-universitetssykehus.no