LHL

Hopp direkte til innhold

Ved Oslo Universitetssykehus, Ullevål har de følgene rehabiliteringstilbud til hjertepasienter.

Hjertetrim tidlig fase

Hjertetrim for pasienter som nylig har gjennomgått hjerteoperasjon eller hjerteinfarkt (fase 2a ). Tilbudet omfatter trening i gruppe og det gis muntlig informasjon underveis av fysioterapeut, sykepleier og ernæringsfysiolog. 

Treningen foregår på onsdager kl 13.30-15.45. Deltagerne er med i 5 uker og tilbudet er gratis. Det er rullerende opptak. 

Påmelding til fagsykepleier på hjertemedisinsk sengepost: 
Lisbeth Onsum Vestheim
Tlf: 22119051

Les mer om "kom i gang"-treningen her

Hjerteskole

Hjerteskolen er en informasjonsdag ca. en dag pr måned. Sykepleier leder dagen. Det er undervisning med lege, sykepleier, fysioterapeut og ernæringsfysiolog.
Pris: 315 kr (frikort gjelder). Lunsj er inkludert.

Påmelding til fagsykepleier på hjertemedisinsk sengepost. 

Nettside: oslo-universitetssykehus.no 

Publisert 23.03.2015