Hopp direkte til innhold

Skogli Helse- og Rehabiliteringssenter

Skogli Helse- og Rehabiliteringssenter AS er et av Norges største rehabiliteringssenter og ligger på Lillehammer. Senteret er en del av spesialisthelsetjenesten og er med det en del av den totale behandlingskjeden innen rehabilitering.

Skogli Helse- og Rehabiliteringssenter AS er et av Norges største rehabiliteringssenter og ligger på Lillehammer. Senteret er en del av spesialisthelsetjenesten og er med det en del av den totale behandlingskjeden innen rehabilitering.

Skogli helse og rehabilitering tilbyr ulike rehabiliteringstilbud til hjertepasienter.

Mål for oppholdet er å komme raskt tilbake til egen hverdag. Målet er at pasienten ved hjemreise er godt informert om videre fokus på livsstilsendring og har en tydelig plan for hvilke tiltak vedkommende kan fortsette med på egenhånd i hjemkommunen, og på hvilket nivå. Målet er også at pasienten etter oppholdet på Skogli har en større utholdenhet og en økt trygghet vedrørende sin hjertesykdom.

Tre ulike hjerterehabiliteringstilbud

Individuelt opphold

Følgetilstander ved alvorlig hjertesykdom og i senfase 1 og 2a, etter endt sykehusopphold. Hjertesviktpasienter innen NYHA klasse I-II.
Varighet: Tre uker.

Gruppeopphold

Hjertepasienter fase 2b, følgetilstand ved hjertesykdom, hjertesviktpasienter NYHA klasse i-III.
Varighet: Fire uker.

Kartlegging døgn

For pasienter i fase 2a, hvor behovet for oppholds lengde er kortere. Vurderingsopphold for pasienter med hjerteplager, som trenger innføring i kosthold, trening og livsstilsendring.

Innhold i tilbudet

Innholdet skreddersys den enkeltes behov og tverrfaglig kartlegging utføres alltid av lege og fysioterapeut. I tillegg kartlegging av klinisk ernæringsfysiolog, ergoterapeut og sykepleier. Alle pasienter har sin egen koordinator som er hovedkontakt gjennom oppholdet og hjelper til med å sette mål og koble på fagpersoner ved behov. I teamet er det tilknyttet fysioterapeuter, legespesialist, klinisk ernæringsfysiolog, ergoterapeut og sykepleier. Ved behov benytter vi oss av andre faggrupper på Skogli, deriblant psykolog og sosionom.

Trening og undervisning

Alle får tilbud om individuell treningsveiledning/behandling/kontakt med helsepersonell (fysioterapeut, lege, ergoterapeut mm.), og deltar på forskjellige helseforedrag ut i fra egne mål for opphold.

Faste undervisninger

  • Kostholdsundervisning og matkurs.
  • «Hvorfor være fysisk aktiv?»
  • Sykdomslære om hjerte- og karsykdommer generelt og informasjon om hjerteinngrep og enkel innføring i hjertets anatomi.
  • Røykeavvenningskurs.

Vi har et omfattende gruppetilbud som tilpasses etter funksjonsnivå og mål. Treningen kan foregå i gymsal, basseng, treningssal eller utendørs. Vi hjelper til med å finne passende aktiviteter med overføringsverdi til hjemmesituasjonen. Skogli har flotte fasiliteter som benyttes av brukerne under oppholdet, både på dag- og kveldstid. Videre har vi stort fokus på samtale rundt livsstilsendringer, psykiske reaksjoner og utfordringer i hverdagen for en hjertepasient.

Medikamentell behandling gjennomgås ved ankomst og justeres underveis.

Før hjemreise

Vi ønsker å bidra til å legge til rette for langsiktig livsstilsendring, bedre mestring av hverdagen, økt nivå av aktivitet og deltakelse, større kunnskap om sin sykdom/funksjonsnedsettelse og om viktigheten av fysisk aktivitet og sunt kosthold. Før hjemreise utarbeider vi en «hjemmeplan» sammen med pasienten med mål for veien videre, gjerne i samarbeid med pårørende eller andre lokale aktører som Frisklivssentraler, fysioterapeuter etc.

Ernæring og kosthold

Kostholdet på Skogli er nøye vurdert og analysert av vår kliniske ernæringsfysiolog. Vi vet derfor at all maten vi serverer inneholder den riktige mengde av næring, vitaminer og mineraler som trengs for et aktivt rehabiliteringsopphold. Alle måltider er vegetariske. Alternativ med fisk er det noen ganger i uken.

Hjelpebehov/funksjonsnivå

Skogli kan ivareta pasienters behov for døgnbasert pleie- og rehabiliteringstiltak. Vi kan ta i mot pasienter som har behov for assistanse av en person til ADL og generell pleie. Pasienten må være klar og orientert. Skogli kan ta i mot et begrenset antall pasienter ned til 30 på Barthels ADL-indeks. Pasienten må ha rehabiliteringspotensiale og bør kunne forflytte seg alene eller ved hjelp av en person. Kvalifisert personale hjelper ellers alle som har behov i forbindelse med for eksempel stell, påkledning, forflytning og måltider.

Henvisning

Både via sykehus eller fastlege etter vanlige henvisningsrutiner.

Teamkoordinator hjerteteamet: Håvard Hansen Berg, telefon 61 24 92 18

Telefon inntakskontoret på Skogli: 61 24 92 00

Adresse:
Skogli Helse og Rehabiliteringssenter as
Fr.Colletts veg 13
2614 Lillehammer

Egenandel

Egenandelen er på Kr 138,- per døgn, inntil frikortgrense 2.

Skogli Helse- og Rehabiliteringssenter AS ligger i naturskjønne omgivelser to kilometer sør for Lillehammer sentrum. Togforbindelsen sørover til/fra Oslo og Gardermoen er meget god, med ca. ett tog pr. time. Nordover noe sjeldnere.

Skogli Helse- og Rehabiliteringssenter AS er en bedrift som er CARF-akkreditert. Hjerterehbailiteringen inngår i programmet " Interdisciplinary Outpatient Medical Rehabilitation Programs".

Nettside: www.skogli.no