LHL

Hopp direkte til innhold

Ved Sørlandet Sykehus, Flekkefjord har de tilbud om hjerteskole og hjertetrening.

Hjerteskole

Hjerteskolen settes opp når det er nok pasienter til å sette i gang et kurs. Hjerteskolen holdes på Lærings- og mestringssenteret.

Varighet hjerteskole: 9 timer fordelt på to kursdager, pluss en oppfølgingsettermiddag. Vi anbefaler at deltakerne har med en pårørende.

Kurset er for pasienter og pårørende som ønsker å lære mer om det å leve med sykdommen. Målet er å gi pasientene kunnskap og trygghet. På kurset møter pasientene andre i samme situasjon, som de kan dele erfaringer med.

Innhold i kurset

  • Hva er hjerteinfarkt
  • Hvorfor får man hjerteinfarkt
  • Å leve med hjerteinfarkt
  • Fysisk aktivitet / hvordan komme i form
  • Kosthold
  • Tilrettelegging i hjemmet eller på jobb
  • Bearbeiding av følelser / stressmestring

Meld deg på i avdelingen, eller kontakt Medisinsk poliklinikk, Sørlandet sykehus Flekkefjord telefon: 38 32 73 41 / 72 45.

Kurset har en egenandel på kr. 320,- (spesialisttakst 2015) dersom du ikke har frikort.

Hjertetrening

Fysioterapiavdelingen tilbyr hjertetrening to ganger i uken - på mandager og torsdager fra kl. 13.00 til 13.45.

Innhold hjertetrening

Vi trener etter Ullevålmodellen: 45 min trening med vekslende intensitet til musikk. Det gis i tillegg informasjon om andre treningsformer.

Hvem kan delta?

  • Pasienter med angina, gjennomgått hjerteinfarkt, PCI
  • ACB-opererte 4-6 uker etter operasjon

Kontraindikasjon: Ustabil angina

Hjertetrening er et kontinuerlig tilbud. Henvisning til hjertetrening skjer via fastlege. Sykehuset tar kontakt med pasienten før første oppmøte. Ingen egenandel.