Hopp direkte til innhold

Sørlandet Sykehus, Kristiansand

Hjerterehabilitering ved Sørlandet Sykehus Kristiansand er et tverrfaglig tilbud om rehabilitering til pasienter med aterosklerotisk hjertesykdom.

Dette er rehabilitering i tidlig fase og pasienter kan starte 2 uker etter PCI og ca. 3-4 uker etter ACB-operasjon.

Hjerterehabiliteringen drives tverrfaglig med kardiolog, sykepleier, fysioterapeut og klinisk ernæringsfysiolog. Det er fokus på livsstilsendring med vektlegging av trening, kosthold og risikofaktorer.

Målgruppe

Tilbudet retter seg mot pasienter med arterosklerotisk hjertesykdom. Det vil si de som har gjennomgått hjerteinfarkt og de som er behandlet med PCI/stenting eller ACB-operasjon.            

Målet med hjerterehabiliteringen

Rehabiliteringen skal bidra til å akseptere egen sykdom, skape trygghet i forhold til trening og øke fysisk aktivitet.

Rehabiliteringen skal også gi økt kunnskap om, motivere for, og bidra til å komme i gang med livsstilsendringer. Dette for å redusere risiko for videreutvikling av kransåresykdom.

Målet er et pasientene skal komme tilbake i normal hverdag og tilbake i jobb.      

Organisering og innhold

Hjerterehabiliteringen drives tverrfaglig med kardiolog, sykepleier, fysioterapeut og klinisk ernæringsfysiolog.

Det er fokus på livsstilsendring med vektlegging på trening, kosthold og risikofaktorer.

Tilbudet går over 5 uker, 2 dager pr uke (mandag og torsdag).

Sted: Hjertedagsenteret, Sørlandet Sykehus Kristiansand.

Det er innendørs trening alle dager, og i tillegg tur/trening ute på torsdager.

Det er undervisning i gruppe om hjerte/karsykdom, risikofaktorer, kosthold, treningslære, stressmestring, medisiner, psykiske reaksjoner, samliv og hjertesykdom, motivasjon til endring og handlingsplan.   

Pasientene får individuelle samtaler med sykepleier (innkomst, midtveis, avslutning), fysioterapeut og lege.   

Det er også et eget informasjonsmøte for pårørende.  

Hva skjer etterpå?

Etter rehabiliteringen er det en 6 måneders oppfølgingskontroll med kondisjonstest på tredemølle hos fysioterapeut og samtale med sykepleier.  

Informasjon og henvisning

Informasjon og tidspunkt for oppstart av rehabiliteringen blir gitt ved kontrolltime på Hjertedagsenteret. Pasienter kan også henvises fra fastlege, da med skriftlig henvisning til Hjertemedisinsk poliklinikk ved Sørlandet Sykehus HF.

Nettside: www.sshf.no