Hopp direkte til innhold

Sykehuset i Vestfold

Sykehuset i Vestfold har tilbud om hjerterehabilitering. ”Tønsbergmodellen”, en metode for tidlig rehabilitering av hjertepasienter, har sin opprinnelse herfra. Mange av dagens polikliniske rehabiliteringstilbud er bygget på denne modellen.

Tilbudet om rehabilitering gis til pasienter som har hatt hjerteinfarkt, angina, som er blokket eller hjerteoperert. De fleste kan starte allerede to uker etter den aktuelle hendelsen.

Henvisning skjer internt fra sykehuset, fra fastleger og fra spesialister.

Rehabiliteringsteamet er tverrfaglig og består av hjertelege, sykepleier, fysioterapeut og klinisk ernæringsfysiolog.

Pasientene betaler egenandel for kartleggingstime og for første gang på hjerteskolen, dersom de ikke har frikort.

Hjerteskolen

Tilbudet strekker seg over 4-6 uker, 1-2 dager i uken. Det omfatter gruppeundervisning, individuelle samtaler, trening og turer i nærmiljøet.

I gruppeundervisningen blir følgende temaer belyst: Hjertesykdom, medisiner, behandlingsmetoder, risikofaktorer, tobakksbruk, kost, stress, trening, avspenning, seksuell aktivitet, psykiske reaksjoner, jobb/trygd, motivasjon, mestring og endring.

De individuelle samtalene har fokus på kartlegging av rehabiliteringsbehov, risikoprofil, motivasjon for endring og målsetningsarbeid.

De har også et informasjonsmøte for pårørende i løpet av disse 5 ukene.

Treningsgruppe

Etter at hjerteskolen er avsluttet får alle tilbud om videre og mer intensiv trening i ytterligere fem måneder. Treningen foregår i grupper, og pasientene må være selvhjulpne.

Det er en egen gruppe for seniorer som er noe mindre omfattende.

Mer informasjon om hjerterehabilitering i Vestfold finner du her.

Nettside: siv.no