LHL

Hopp direkte til innhold

Hamar sykehus har per dags dato ikke noe treningstilbud for hjertepasienter. Det er imidlertid et fast undervisningstilbud som tilbys pasienter som nylig har hatt hjerteinfarkt, er behandlet med stent/blokking, er bypassoperert eller klaffeoperert.

Hjerteundervisning

Hamar sykehus har tilbud om hjerteundervisning torsdag hver tredje uke kl.10.00-13.00. Dette er tverrfaglig undervisning med følgende faggrupper representert: sykepleier, fysioterapeut og representant fra LHL. Det undervises innen temaer som sykdomslære, kosthold, livsstil, fysisk aktivitet og likemannsarbeid.

Dette er et poliklinisk tilbud til pasienter etter sykehusoppholdet. Pasientene informeres om tilbudet mens de er innlagt. Kontaktinformasjon på pasienten registreres slik at kontakt kan tas i forkant av undervisningstilbudet. Pårørende inviteres til å være med.

Mestringskurs

Hamar sykehus arrangerer også kurs i pasient- og pårørendeopplæring.
Dette kurset foregår over to dager fra kl. 10.00-14.30, og arrangeres to ganger i året. En samling vår og en samling høst.

Målgruppen for kurset er pasienter som har gjennomgått hjerteinfarkt, er bypassoperert eller behandlet med stent/blokking for cirka tre måneder eller lenger siden.

Hensikten med kurset er at pasienter og pårørende skal få informasjon, og gjennom samtaler og erfaringsutveksling kunne bli bedre i stand til å takle hverdagen med hjertesykdom.

Kurset er tverrfaglig og holdes av: lege, sykepleier, fysioterapeut, klinisk ernæringsfysiolog, yogainstruktør og representant fra LHL. Temaene er sykdomslære, medisiner, livsstil, kosthold, trening og likemannstjenesten.

Deltagelse krever henvisning av fastlege. Dersom man har vært til poliklinisk time eller innlagt i sykehuset siste året på grunn av hjertesykdom, trenger man ikke henvisning fra fastlege.

Egenandel er kr. 320,- for begge dagene. Deltakere har rett på fri fra arbeid for å delta på kurset. Reiseutgifter dekkes på samme måte som til polikliniske timer.

Nettside: www.sykehuset-innlandet.no