Hopp direkte til innhold

Sykehuset Innlandet, Hamar

Hamar sykehus har undervisningstilbud som tilbys pasienter som nylig har hatt hjerteinfarkt, er behandlet med stent/blokking, er bypassoperert eller klaffeoperert.

Hjerteundervisning

Hamar sykehus har tilbud om hjerteundervisning torsdag hver tredje uke kl.10.00-13.00. Dette er tverrfaglig undervisning med følgende faggrupper representert: sykepleier, fysioterapeut og representant fra LHL. Det undervises innen temaer som sykdomslære, kosthold, livsstil, fysisk aktivitet og likemannsarbeid.

Dette er et poliklinisk tilbud til pasienter etter sykehusoppholdet. Pasientene informeres om tilbudet mens de er innlagt. Kontaktinformasjon på pasienten registreres slik at kontakt kan tas i forkant av undervisningstilbudet. Pårørende inviteres til å være med.

Nettside: www.sykehuset-innlandet.no