Hopp direkte til innhold

Sykehuset Innlandet, Lillehammer

Sykehuset Innlandet, Lillehammer tilbyr både poliklinisk hjertetrening ledet av fysioterapeut, samt én dags tverrfaglig hjerteskole.

Hjertetrening

Sykehuset Innlandet, Lillehammer tilbyr poliklinisk hjertetrening i fase 2, ledet av fysioterapeut. Treningen varer en time og innebærer intervalltrening til musikk, bygget opp etter "Ullevålmodellen".

Treningen foregår i fysioterapiavdelingen på sykehuset, tirsdager og torsdager kl. 13.30-14.30. Treningen tilbys totalt 18 ganger (24 ganger ved spesielle behov).

Pris: Egenandel på kr 375,- (engangsbeløp) og eventuelle utgifter til transport og parkering.

Hvem kan delta?

  • Pasienter gjennomgått infarkt og/eller PCI (etter 2-4 uker)
  • Pasienter gjennomgått ACB- eller klaffeoperasjon (etter 6-7 uker)
  • Pasienten må være selvhjulpen.

Henvisning

Pasienten henvises til treningen enten direkte fra sykehuset eller fra fastlege.

LHL har tilsvarende trening i fase 3, også ledet av fysioterapeut. Deltakerne oppmuntres til å fortsette der når de har gjennomført 18/24 ganger på den polikliniske hjertetreningen. Dette tilbudet (LHL) finnes på Lillehammer, men ikke på sykehuset.

Hjerteskole

Sykehuset Innlandet, Lillehammer har også tilbud om hjerteskole. Tilbudet innebærer tverrfaglig gruppeundervisning av sykepleier, klinisk ernæringsfysiolog, fysioterapeut, representant fra LHL og lege. I tillegg til gruppeundervisningen får deltakeren en kort individuell undersøkelse/samtale med lege.

Hjerteskolen varer én dag. Én pårørende inviteres til å være med.

Påmelding

Pasienten meldes på hjerteskolen fra Hjertemedisinsk post. Påmeldingen sendes til medisinsk poliklinikk, som står for innkalling. Pasienten innkalles som regel 3-5 uker etter hendelse, men det kan i perioder med liten pasienttilgang være lenger ventetid.

Egenandel: Kr 375,-.