LHL

Hopp direkte til innhold

Sykehuset Innlandet, Lillehammer tilbyr både poliklinisk hjertetrening ledet av fysioterapeut, samt én dags tverrfaglig hjerteskole.

Hjertetrening

Sykehuset Innlandet, Lillehammer tilbyr poliklinisk hjertetrening i fase 2, ledet av fysioterapeut. Treningen varer en time og innebærer intervalltrening til musikk, bygget opp etter "Ullevålmodellen".

Treningen foregår i fysioterapiavdelingen på sykehuset, tirsdager og torsdager kl. 13.30-14.30. Treningen tilbys totalt 18 ganger (24 ganger ved spesielle behov).

Treningen er gratis, men pasienten må selv bekoste utgifter til transport og eventuell parkering.

Hvem kan delta?

  • Pasienter gjennomgått infarkt og/eller PCI (etter 2-4 uker)
  • Pasienter gjennomgått ACB- eller klaffeoperasjon (etter 6-7 uker)
  • Pasienten må være selvhjulpen.

Henvisning

Pasienten henvises til treningen enten direkte fra sykehuset eller fra fastlege.

LHL har tilsvarende trening i fase 3, også ledet av fysioterapeut. Deltakerne oppmuntres til å fortsette der når de har gjennomført 18/24 ganger på den polikliniske hjertetreningen.

Hjerteskole

Sykehuset Innlandet, Lillehammer har også tilbud om hjerteskole. Tilbudet innebærer tverrfaglig gruppeundervisning av sykepleier, klinisk ernæringsfysiolog, fysioterapeut, representant fra LHL og lege. I tillegg til gruppeundervisningen får deltakeren en kort individuell undersøkelse/samtale med lege.

Hjerteskolen varer én dag. Én pårørende inviteres til å være med.

Nettside: www.sykehuset-innlandet.no

Påmelding

Pasienten meldes på hjerteskolen fra Hjertemedisinsk post. Påmeldingen sendes til medisinsk poliklinikk, som står for innkalling. Pasienten innkalles som regel 3-5 uker etter hendelse, men det kan i perioder med liten pasienttilgang være litt ventetid.

Egenandel: Kr 320,-.