Hopp direkte til innhold

Sykehuset Østfold, Moss

Sykehuset Østfold HF har hjerterehabilitering for fase 2a og 2b.

Fase 2a

Hjerterehabilitering Fase 2a er en del av hjertepoliklinikken. Samtale med sykepleier er oppstartssamtale.

Tilbudet gjelder for deg som nylig har hatt et hjerteinfarkt eller angina pectoris behandlet med utblokking, by-pass operasjon, eller er klaffeoperert.

Programmet i Fase 2a, som inneholder gruppebasert trening, undervisning og samtalegrupper, går over to dager per uke i seks uker.

Økt kunnskap og svar på spørsmål gir økt trygghet. Målsetting for samtalene i gruppen er økt trygghet og motivasjon til livsstilsendringer. Dette kan påvirke deg positivt i en ny livssituasjon.

Fysisk aktivitet gir økt muskelstyrke og bedre kondisjon ved at hjertet og blodårene trenes. Dette gir også økt velvære og er i tillegg en viktig faktor i å skape trygghet.

Temaer i undervisningen er:

  • Hjertet og hjertesykdommer
  • Medisiner
  • Trening/teori om trening, kosthold, arbeidslivet og trygdelovgivning, krisereaksjoner etter gjennomgått akutt sykdom,
  • Avspenningsmetoder/mestringsmetoder. Treningen er tilrettelagt slik at du kan starte 2-3 uker etter hjerteinfarktet/operasjonen.

Fagpersoner du møter er sykepleier, klinisk ernæringsfysiolog, sosionom og fysioterapeut. En hjertespesialist er også knyttet til hjerterehabiliteringen.

Fase 2b

Hjerterehabilitering Fase 2b er en fortsettelse med trening på høyere intensitet. Det blir drevet av fysikalsk avdeling. Det er et rent treningstilbud uten undervisning. Tilbudet går over to dager per uke i seks uker.

Egenandelen er kr. 315,- for oppstartsamtale hos sykepleier og kr. 315,- for teoritimene. Trening og oppfølgingssamtale hos fysioterapeut blir refundert av NAV.

Henvisning skjer direkte via sykehuslegen eller det kan gjøres skriftlig fra fastlege.

Nettside for Hjerterehabilitering ved Hjertemedisinsk poliklinikk i Moss