LHL

Hopp direkte til innhold

Ved sykehuset på Notodden finnes det ulike rehabiliterings- og opplæringstilbud for pasienter som har gjennomgått akutt hjertesykdom.

Hjerterehabilitering (fase 2a)

Rehabiliteringen på Notodden kom i gang i januar 2004. Fra starten har LHL vært en nær samarbeidspartner i planlegging, gjennomføring og evalueringsarbeid. Tilbudet er organisert som tverrfaglig, grupperettet rehabilitering i samarbeid med LMS (lærings- og mestringssenteret). Samlingene er todelte, med trening på fysioterapien og tematimer på LMS. Tilbudet revideres regelmessig.

Målgruppen er pasienter med gjennomgått infarkt, coronar by-pass operasjon eller PCI-behandling. Programmet gjennomføres to til tre ganger per halvår.

Rehabiliteringsteamet består av:

 • Kardiolog
 • Ssykepleier 
 • Fysioterapeut
 • Psykiatrisk hjelpepleier 
 • Ergoterapeut 
 • Brukerrepresentanter fra LHL

Tilbudet omfatter:

 • Individuell samtale med fysioterapeut.
 • To teorisamlinger.
 • 14 treningstimer i gruppe (kl. 1400-1500 mandager og torsdager).
 • Arbeids-EKG/sykkeltest.

Følgende temaer tas opp under samlingene:

 1. Treningslære og avspenning.
 2. Risikofaktorer. Sykdomslære/sykdomsforståelse.
 3. Erfaringsutveksling.
 4. Psykiske reaksjoner og stressmestring.
 5. Kosthold.
 6. Om samliv etter hjertesykdom. Informasjon og åpne spørsmål.
 7. Medisiner: Hvorfor/hvordan/virkemåter/bivirkninger.
 8. Rettigheter og muligheter i hjelpeapparatet.

For å delta på hjertekurset trenger du henvisning fra lege. Henvisningen sendes til Medisinsk poliklinikk, Sykehuset Telemark, Notodden.

Prisen er vanlig egenandel (frikortberettiget) og et mindre beløp for forfriskninger/kursmateriell. 

Nettside for hjertetreningsgruppen

Hjertetrim i regi av LHL Notodden

LHL laget i Notodden har ukentlig gruppetrening i gymsal for folk med hjertesykdom (etter belastnings-EKG). Treningen ledes av spesialfysioterapeut Kolbein Fremmersvik. Det er ingen deltakeravgift.

Her er nettsiden til LHL Notodden