Hopp direkte til innhold

Sykehuset Telemark, Skien

I Skien har de flere tilbud til hjertepasienter.

På sengeposten

På sykehuset får de inneliggende pasientene informasjon på sengeposten. De får se filmen "Veien videre", en informasjonsfilm om hjerteinfarkt og tiden etter hjerteoperasjon/utblokking av kransårer. Samtidig får de veiledning av fysioterapeut om fysisk aktivitet i det aktuelle tidsrommet. I tillegg får de tilbud om informasjon/veiledning på hjertepoliklinikken relatert til sin sykehistorie - muntlig og skriftlig informasjon.

Hjertepoliklinikken

Alle hjerteinfarktpasienter får tilbud om helsesamtale med sykepleier på Hjertepoliklinikken  1 til 2 uker etter utskrivelse, med oppfølging etter 3 måneder og 6 måneder. Helsesamtalen er en personlig hjerteundervisning med fokus på livsstilsendringer, justering av medisiner, EKG, blodtrykk, blodprøver (koleserolprofil), spørsmål og svar.

Pasientene får også tilbud om å komme tilbake til hjertepoliklinikken 1-2 uker etter utskrivelsen eller mens de ennå er innlagt, sammen med pårørende, for undervisning/informasjon. Dette er gruppeundervisning der de vil møte andre som er i samme situasjon. Undervisningen varer i cirka to timer, foregår på torsdager kl. 9.00-11.00 og inneholder informasjon om:

  • Livsstilsendringer - røykeslutt, kosthold, mosjon, stress og mestring
  • Hjertet - infarkt, angina, blokking, operasjon
  • Medisiner - hvordan og hvorfor skal de brukes

I tillegg vil vi gi deg time for trening, "Fysisk aktivitet etter hjertesykdom," ved fysikalsk avdeling Sykehuset Telemark.

Hjertepoliklinikkens nettside 

Lærings og mestringssenteret

Det blir arrangert kurs for hjertepasienter ved Lærings og mestringssenteret (LMS). Kurset går over én dag. Familie og venner kan også delta, og det er en god anledning til å snakke med andre i samme situasjon.

Flere yrkesgrupper vil være involvert i undervisningen. Temaer som blir tatt opp er hjertesykdommer - årsak og behandling, medisiner, fysiske og psykiske reaksjoner, å leve med hjertesykdom, fysisk aktivitet, kosthold, arbeid/aktivitet/fritid og å være pårørende.

Det er en egenandel på kr 307,- for dette kurset, som også dekker mat/materiell.

LMS kursoversikt

Hjertetrimmen

Sykehuset i Skien har også tilbud om gruppetrening to ganger i uken i seks uker på sykehuset - tirsdager kl. 8.45 og 14.00, og torsdager kl. 8.45 og 14.00. Tidliggruppen er litt "sprekere" enn ettermiddagsgruppen.

For å delta må du være henvist og klarert fra lege. Du kan begynne i hjertegruppe cirka to uker etter infarkt eller hjerteoperasjon. Treningsavgiften dekkes av trygdekontoret.

Nettside for hjertetreningsgruppen