LHL

Hopp direkte til innhold

Unicare Hokksund har avtale med Helse Sør- Øst.

Unicare Hokksund (tidligere Hokksund Rehabiliteringssenter) ligger sentralt i Buskerud, midtveis mellom Drammen og Kongsberg. Rehabiliteringssenteret tilbyr rehabilitering for hjertepasienter med ulike hjertesykdommer. Tilbudet gis i alle faser i rehabiliteringen, både rett etter akutt hendelse og senere i forløpet. Tilbudet gis individuelt, eller som et gruppetilbud og inkluderer et tilrettelagt og variert treningstilbud, hjerteskole med undervisning og samtalegrupper, kostholdsveiledning, hjelp til røykeslutt og psykologisk støtte.

Det tverrfaglige teamet består av fysikalsk medisiner med erfaring innen kardiologi, erfarne fysioterapeuter, sykepleiere, ernæringsfysiolog, psykolog og arbeidskonsulent. Der er også ansatt en kardiolog på konsulent basis.

Pasienten kan henvises direkte fra sykehus eller fastlegen. Ved oppstarten av rehabiliteringen gjennomføres en tverrfaglig kartlegging med individuelle konsultasjoner hos lege, fysioterapeut, sykepleier og ernæringsfysiolog. Ved behov kan kartlegging hos psykolog og arbeidskonsulent være aktuell.

Den fysiske arbeidskapasitet blir målt ved hjelp av arbeidsbelastningstest (VO2) med Ekg-måling enten som en submaksimal eller en maksimal test. Testen danner grunnlag for individuell dosering av treningen.

Ut fra funn fra kartleggingen skreddersyr man i samråd med pasienten en plan for rehabilitering, hvor det tas hensyn til hvilken rehabiliteringsfase pasienten er i, sykdomsutviklingen, pasientens funksjonsnivå samt pasientens behov, ressurser og muligheter.

Målet med hjerterehabiliteringen er å bedre pasientens fysiske arbeidskapasitet og forståelse for de helsemessige gevinster ved økt fysisk aktivitet. I tillegg vektlegges det å øke pasientens kunnskap, forståelse og innsikt i egen sykdom. Samt motivere for livsstilsendring, øke mestring og minske engstelser for sykdommen samt fremme tilbakeføring til arbeidslivet.

Rehabiliteringstilbudet

Hjerteskole med tidlig trening – Døgn/dag individuelt tilbud - Senfase 1 og Fase 2 a

  • Et tilbud til trenbare pasienter etter akutt hjertehendelse som for eksempel hjerteopererte (bypass- og/eller klaffe operasjon), hjerteinfarkt, angina, utblokking (PCI) og hjertesvikt
  • Et tilbud til pasienter som har følgetilstander etter hjerte-kar sykdom og for lav funksjonsnivå til å kunne delta på fase 2 b trening.

Hjerterehabiliteringsprogram med livsstilsskole – Døgn/dag gruppe tilbud - Fase 2 b

  • Gruppetilbud over fire uker med oppfølgning etter 3,6 og 12 måneder
  • Et tilbud til hjerte pasienter i stabil fase med følgetilstander etter hjertesykdom og/eller sammensatte problemstillinger som har behov for kompleks rehabilitering med fokus på vane- og livsstilsomlegging
  • Et tilbud til pasienter som befinner seg i risikogruppen for å utvikle hjerte-kar sykdom

Vurderingsopphold over fem dager

Et tilbud til personer som har risikofaktorer i form av høyt blodtrykk, høyt kolesterol, røyk, overvekt, høyt blodsukker og hjerte-/karsykdom i nær familie og som ønsker å gjøre en egeninnsats for å forebygge hjertesykdom. På bakgrunn av kartleggingen og den fysiske arbeidskapasitet (VO2 maks) vil personene få veiledning om hvilke primærforebyggende tiltak som kan iverksettes innen spesialisthelsetjenesten og i primærhelsetjenesten for å forebygge sykdom.

Mer informasjon på nettsidene til Unicare Hokksund.