Hopp direkte til innhold

Unicare Hokksund

Unicare Hokksund (tidligere Hokksund Rehabiliteringssenter) ligger sentralt i Buskerud, midtveis mellom Drammen og Kongsberg. Vi har driftsavtale med HSØ og tilbyr helhetlig rehabilitering til personer med hjerte- og karsykdommer. Tilbudet gis i alle faser av sykdommen, kort tid etter en akutt hendelse eller operasjon, eller senere i forløpet. I tillegg har vi tilbud til personer med høy risiko for å utvikle hjerte- og kar sykdom og med behov for hjelp til livsstilsendring.

Rehabilitering ved Unicare Hokksund består av tilrettelagt og variert trening, undervisning, samtaler i likepersongrupper, kostholdsveiledning, hjelp til røykeslutt og psykologisk støtte. 

Vårt tverrfaglig team består av legespesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering, erfarne fysioterapeuter, sykepleiere, ernæringsfysiolog, psykolog og arbeidskonsulent. Vi har i tillegg ansatt en kardiolog på konsulent basis. 

Pasienter kan henvises direkte fra sykehus eller fra fastlegen med søknad til RKE.  

Alle våre pasienter møter sykepleier, lege og fysioterapeut ved oppstart. De samme fagpersonene er pasientens nærteam. Gjennom samtaler, spørreskjema, undersøkelser og tester kartlegger nærteamet pasientens utfordringer, behov, ressurser, krav i dagligliv, fritid og arbeid og pasientens mål for rehabilitering.  

Hjerte- og lungekapasitet (kondisjon) blir målt med ergospirometri med EKG-måling Testen danner grunnlag for individuell dosering av treningen. 

Kartleggingen og pasientens mål legges til grunn når pasienten og nærteamet sammen setter opp en individuell plan for rehabiliteringsoppholdet. 

Hensikt og mål for rehabilitering ved Unicare Hokksund 

  • Økt helse og livskvalitet
  • Bli trygg på hva hjertet og kroppen tåler
  • Økt fysisk kapasitet
  • Kunnskap, forståelse og innsikt i egen sykdom eller tilstand 
  • Risikofaktorkontroll 
  • Motivasjon til livsstilsendring
  • Hjelp til å komme tilbake til jobb

Rehabiliteringstilbudet: 

Døgn/dag individuelt - Senfase 1 og Fase 2 a 

  • Inntil fire ukers opphold til pasienter i subakutt fase etter hjerteinfarkt, PCI, bypass- og/eller klaffekirurgi, pacemaker/ ICD. 

Døgn/dag individuelt- og gruppe - Fase 2 b og 3 

  • Fire ukers opphold til personer med hjerte- og karsykdom i stabil-/ senfase og til personer i risikogruppen for å utvikle hjerte-kar sykdom
  • En ukes oppfølgning etter 3,6 og 12 måneder for pasienter med særskilt behov

Vurderingsopphold over fem dager 

Et tilbud til personer med etablert hjerte/ karsykdom eller som har flere risikofaktorer, som ønsker hjelp til livsstilsendring. Helsetilstanden, mål og motivasjon kartlegges tverrfaglig gjennom samtaler, spørreskjema, undersøkelser, tester og aktivitetsutprøvning. På slutten av uken vurderer vi sammen med pasienten om pasienten har behov for og eventuelt er klar for rehabilitering, og hvor den i tilfelle skal foregå: i spesialisthelsetjenesten (for eksempel Unicare Hokksund eller annen institusjon), i hjemkommunen, hos fysioterapeut, på Frisklivsentral eller annet.  

Mer informasjon på nettsidene til Unicare Hokksund