Hopp direkte til innhold

Vestre Viken HF, Bærum sykehus

Bærum Sykehus i Sandvika tilbyr spesialisthelsetjenester til befolkningen i Asker og Bærum. Her ligger også Hjerteskolen.

Hjerteskole

Hjerteskolen er et tilbud til pasienter som nylig har vært innlagt med hjerteinfarkt, blitt blokket i hjertets kransårer (PCI-behandlet) eller er hjerteoperert.

Ta gjerne kontakt

Hjertemedisinsk poliklinikk
Telefon: 67 80 95 62

Les mer om medisinsk poliklinikk, Bærum sykehus

Tilbudet er poliklinisk og tverrfaglig, og består av:

  • Individuell samtale med sykepleier på medisinsk poliklinikk
  • Undervisning og trening i gruppe.

Gruppen består av 10-15 hjertepasienter som møtes én dag per uke (5 timer) i to uker. Hjerteskolen begynner med trening fra kl. 09.00 til 10.00. Deretter undervisning frem til ca. kl. 14.00.

Treningen ledes av fysioterapeut og er tilpasset pasientgruppen.

Undervisningen blir holdt av et tverrfaglig team som består av fysioterapeut, lege, sykepleier og ernæringsfysiolog. Temaene er fysisk aktivitet, hjertevennlig kosthold, sykdomslære, medikamenter, livsstil, risikofaktorer, følelsesmessige reaksjoner og "legens time".

Målet for hjerteskolen er å gjøre hjertepasienten trygg i hverdagen og bedre rustet til å ivareta egen helse.

Pasienter som har vært innom sykehuset etter PCI, infarkt eller operasjon blir henvist til hjerteskolen av fysioterapeut på post. 

Pasientene må være selvhjulpne for å delta på hjerteskolen. De kan starte raskt etter en hendelse.

Pasientene betaler en egenandel for kartleggingssamtalen i forkant av hjerteskolen og èn egenandel for de to "skoledagene".

Brosjyre over hjerterehabiliteringstilbudene i Helse Sør-Øst.

Brosjyren er et hjelpemiddel for helsepersonell som skal informere hjertepasienter om ulike rehabiliteringstilbud.