Hopp direkte til innhold

Vestre Viken HF, Drammen Sykehus

Drammen sykehus har hjerterehabilitering for pasienter i fase 2a, tilrettelagt etter Ullevålsmodellen. Det tilbys i tillegg informasjonsmøte.

Hjerterehabilitering ved Drammen sykehus

Pasienter ved hjerteposten, Medisinsk avdeling 1, får utdelt informasjonsmappe med diverse informasjon og invitasjoner. 

Pasienten får også tilbud om et oppfølgingsmøte som finner sted på Lærings – og Mestringssenteret (LMS) på Drammen sykehus, hver første mandag i måneden kl. 09.30-13.15. Dette er et møte som også er åpent for pårørende, og som holdes av sykepleier fra Medisinsk avdeling 1, lege, fysioterapeut, ernæringsfysiolog og likemann fra LHL.

Treningsopplegg

I samråd med lege sendes henvisning til deltakelse på Poliklinisk treningsgruppe for hjertepasienter. Her kan de som har gjennomgått hjerteinfarkt, hjerteoperasjon eller gjennomført PCI delta.

Treningen består av kondisjonstrening bygget opp etter intervallprinsippet. Treningen holder relativ rolig intensitet og har som mål å starte raskt etter utskrivelse. Treningen ledes av fysioterapeut, og skal være inspirerende og gi deg muligheten til å teste kroppen under veiledning.

Treningen foregår to ganger per uke i seks uker, og varer én time.

Nye deltakere tas inn fortløpende så fort det er plass i gruppen og deltakeren er klarert for oppstart. Gruppen består av maks 10 deltakere.

Ved oppstart, kommer deltakeren 30 minutter før til en samtale med fysioterapeut. Ved slutt, kommer deltakeren 30 minutter før til en oppsummerende samtale med fysioterapeut.

Les mer om Medisin 1, Drammen sykehus