LHL

Hopp direkte til innhold

Vestre Viken HF, Kongsberg sykehus

Kongsberg sykehus har hjerterehabilitering for pasienter i fase 2a, tilrettelagt etter Ullevålsmodellen. Det tilbys i tillegg egne hjertekurs i LMS-regi.

Hjerterehabilitering ved Kongsberg sykehus

I samråd med lege på sykehuset eller fastlege sendes henvisning til medisinsk poliklinikk for deltakelse på hjertetrim. Her kan de som har gjennomgått hjerteinfarkt, hjerteoperasjon eller gjennomført PCI delta.

Treningen består av kondisjonstrening bygget opp etter intervallprinsippet. Treningen holder relativ rolig intensitet og har som mål å starte raskt etter utskrivelse (2-4 uker etter det aktuelle). Treningen ledes av fysioterapeut, og skal være inspirerende og gi deg muligheten til å teste kroppen under veiledning. Deltageren må være selvhjulpen og klare seg uten ganghjelpemiddel.

Treningen er gratis og foregår to ganger per uke i seks uker (til sammen 12 ganger). Mandager og torsdager kl. 14.00 til 15.00.

Nye deltakere tas inn fortløpende så fort det er plass i gruppen og deltakeren er klarert for oppstart. Gruppen består av maksimalt 10 deltakere.

Ved oppstart kommer deltakeren 30 minutter før til en samtale med fysioterapeut. Ved slutt, kommer deltakeren 30 minutter før til en oppsummerende samtale med fysioterapeut. Det er en egenandel på kr. 345,- for oppstartssamtalen. 

Les mer om Fysioterapi, ergoterapi og sosionom, Kongsberg sykehus