Hopp direkte til innhold

Vestre Viken HF, Ringerike Sykehus

Ved Ringerike Sykehus er det tilbud om hjerteskole.

Hjerteskolen er et tilbud om tidlig rehabilitering til pasienter med hjertesykdom i fase 2a.

Pasientene kan henvises fra 1-2 uker etter en hjertehendelse, og blir oftest henvist i forbindelse med innleggelse på Ringerike Sykehus. Fastlege og andre sykehus kan også henvise.

Pasientene bør kunne delta på trening på lav intensitet tilsvarende Borgs skala 11–13, og må være selvhjulpne.

Mål for hjerteskolen

Målet for Hjerteskolen er å bidra til at de som har fått en hjertesykdom, og deres pårørende, får en tryggere hverdag og føler seg bedre rustet til å ta vare på egen helse.

Kurspakken

Kurspakken inneholder trening og undervisning to dager i uken over seks uker, fra kl. 09.00 til 12.00. Involverte faggrupper er lege, sykepleier, fysioterapeut, sosionom, klinisk ernæringsfysiolog, farmasøyt og brukerrepresentant fra LHL.

Dette får deltakerne:

Konsultasjon med lege

Samtale og oppfølging av sykepleier:

 • Individuell kartleggingssamtale med sykepleier før oppstart
 • Observasjon av klinisk tilstand/sykdomsbilde
 • Kartlegger deltagerens funksjonsevne, ressurser og muligheter
 • Snakker om deltagerens egen opplevelse av sykdommen - sykdomsforståelse
 • Definerer mål og motivasjonsfaktorer kortsiktig og langsiktig i forhold til livsstilsendringer
 • Pårørende kan være med på oppstartsamtalen om det er ønskelig
 • Evaluering av oppsatte mål og vurdere videre tiltak i forhold til livsstilsendringer etter Hjerteskolen
 • Informasjon om alternative treningsmuligheter etter Hjerteskolen.

Individuell samtale med fysioterapeut:

 • Informasjon om Hjerteskolens trening
 • Gjennomgang av Borg' s skala og treningsdagbok
 • Kartlegge aktivitetsnivå
 • Samtaler og veiledning underveis og videre plan for trening

Temaer for samtaler og undervisning:

 • Å leve med hjertesykdom
 • Tilbake til arbeid, trygd og økonomi
 • Medisiner, sykdomslære og behandlingsmetoder
 • Risikofaktorer som røyk, kosthold, fysisk aktivitet, stress og stressmestring
 • Motivasjon, endring og mestring
 • Følelsesmessige reaksjoner
 • Pust og avspenning
 • Hjertesykdom og seksualitet
 • Fysioterapeut fra Ringerike kommune informerer om videre treningstilbud (fase 2b).

Fysisk aktivitet/ trening omfatter:

 • Bevegelsestrening med lav intensitet en time hver dag. Det betyr at man skal kunne snakke relativt uanstrengt mens man trener.
 • Avspenningsøvelser etter hver trening.

Henvisning

Lege må henvise til Hjerteskolen, og henvisningen adresseres til:

Hjerteskolen, Medisinsk klinikk, seksjon Hjerte
Vestre Viken HF Ringerike sykehus
Postboks 3024
3501 Hønefoss

Henvisningen kan også sendes elektronisk.

Viktig å merke henvisning tydelig med Hjerteskolen

Egenandel x 2, eventuelt frikort.

Les mer om hjerteskolen ved Ringerike sykehus

Andre tilbud