Hopp direkte til innhold

Vestre Viken HF, Hallingdal sjukestugu

Hallingdal sjukestugu på Ål er en del av Ringerike sykehus, bestående av somatisk sengeavdeling, poliklinikk og dialyseavdeling. De har også en hjerteskole for hjertepasienter.

Hjerteskolen er et tilbud om tidlig rehabilitering til pasienter med hjertesykdom. Tilbudet startet opp i januar 2014. Deltagerne kan starte fra 1- 2 uker etter hendelse.

Mål for Hjerteskolen

Målet for hjerteskolen er å være med på å gjøre de som har fått en hjertesykdom og deres pårørende tryggere i hverdagen, og bidra til at deltakerne føler seg bedre rustet til å ta vare på egen helse.

Organisering og innhold

"Kurspakken" inneholder trening og undervisning 3 timer to dager i uken over seks uker. 

Involverte faggrupper er lege, klinisk ernæringsfysiolog, sykepleier, hjertesykepleier, fysioterapeut, sosionom, brukerrepresentant fra LHL og frisklivskoordinatorer i kommunene.

Deltagerne får underveis i kurset:

 • Individuell kartleggingssamtale med sykepleier før oppstart der man observerer klinisk tilstand/sykdomsbilde, kartlegger funksjonsevne, ressurser og muligheter, snakker om deltagerens egen opplevelse av sykdommen (sykdomsforståelse), definerer mål og motivasjonsfaktorer, og diskuterer hvordan han/hun kan nå sine mål/endre livsstil. Pårørende kan være med på samtalen om det er ønskelig.
 • Konsultasjon med lege
 • Sluttsamtale med sykepleier med evaluering av deltagelsen på Hjerteskolen, gjennomgang av oppsatte mål og vurdere videre tiltak knyttet til livsstilsendringer, og informasjon om alternative treningsmuligheter videre.

Temaer for samtaler og undervisning er blant annet:

 • Å leve med hjertesykdom
 • Tilbake til arbeid, trygd og økonomi
 • Medisiner, sykdomslære og behandlingsmetoder
 • Risikofaktorer; røyk, kosthold, fysisk aktivitet, stress og stress-mestring
 • Motivasjon, endring og mestring
 • Følelsesmessige reaksjoner
 • Pust og avspenning
 • Hjertesykdom og seksualitet
 • Praktisk matlaging og undervisning med klinisk ernæringsfysiolog

Fysisk aktivitet omfatter bevegelsestrening 1 time hver gang, lav til moderat intensitet (opp mot 13 på Borgs skala) om du har restriksjoner. Det betyr at man skal kunne snakke relativt uanstrengt mens man trener. Treningen er lagt opp etter retningslinjer for rehabiliteringsfase 2a, og skal styres av deltagernes egen opplevelse av anstrengelse.

Henvisning

Lege må henvise til Hjerteskolen. Pasientene blir henvist i forbindelse med innleggelse på Ringerike Sykehus. Fastlege og andre sykehus kan også henvise.

Henvisning sendes elektronisk til Inntakskontoret RS (Indremedisinsk): MED-HSS, Omsorgsnivå Poliklinisk omsorg. Seksjon Hjerte HSS, lokalisering: Poliklinisk sengepost HSS.

Eventuelt kan henvisning adresseres til:

Hjerteskolen, Somatisk sengepost,
Hallingdal sjukestugu
Helsetunvegen 15
3570 Ål

NB: Viktig å merke henvisning tydelig med Hjerteskolen HSS.

Egenandel

Pasientene betaler to egenandeler for deltagelse på hjerteskolen. Én for konsultasjon med lege, og én for resten av hjerteskolen. Eventuelt frikort kan benyttes.

Transport

Transport til og fra hjerteskolen er hver enkelt deltagers ansvar, og refunderes fra Helfo etter innsendt skjema. Hjerteskolen er behjelpelig med transport i spesielle tilfeller.

Andre tilbud

Lærings- og Mestringssenteret ved Ringerike sykehus arrangerer også todagers kurs for hjertepasienter. Mer informasjon finnes på kursplan ved lærings- og mestringssentrene i Vestre Viken

Last ned kursplan (pdf).

Les mer om medisinsk avdeling, Ringerike sykehus