LHL-klinikkene Røros

Hopp direkte til innhold

Henvisninger fra fastleger og privatpraktiserende avtalespesialister

Vi tilbyr rehabilitering etter hjerte-, lunge- og kreftsykdom samt arbeidsrettet rehabilitering.

Helse Midt-Norge

Alle henvisninger fra fastleger og avtalespesialister for innbyggere bosatt i Midt-Norge skal sendes til et felles henvisningsmottak: RVE - Regional vurderingsenhet for rehabilitering i Midt-Norge.

RVE Sykehuset Levanger
PB 333
7601 Levanger

Vedlegg til søknaden:
Medisinske opplysninger i form av epikrise eller polikliniske notat(er) som viser sykehistorie og behandling av aktuelle sykdom.

Henvisninger til Helse Midt-Norge (RVE) sendes elektronisk om mulig.
Les mer om dette på hjemmesiden til Helse Midt-Norge.

Helse Vest

Alle henvisninger fra fastleger og avtalespesialister skal sendes til Regional vurderingseining for habilitering og rehabilitering.

Last ned skjema

Helse Sør-Øst

Alle henvisninger fra fastleger og avtalespesialister skal sendes til Regional koordinerende enhet (RKE).

Se sjekkliste for søknad

Helse Nord

Alle henvisninger fra fastleger og avtalespesialister skal sendes til

Regional vurderingsenhet
Rehabiliteringsklinikken UNN
Postboks 1
9038 Tromsø