LHL-klinikkene Røros

Hopp direkte til innhold
Foto: Shutterstock

Kurs og seminarer

Kurs­ og seminarvirksomhet for helsepersonell er en etablert aktivitet ved flere av sykehusene og institusjonene i LHL-klinikkene. Kursene er rettet mot ansatte i både spesialist- og kommunehelsetjenesten.

Tidligere kurs og seminarer

Obesi 

Fagseminar i behandling og oppfølging av sykelig overvekt.
Arrangert fra 2009 til 2016.

Fagdag i kreftomsorg 

Å leve med kreft - utfordringer og muligheter.
Arrangert i 2012, 2013 og 2014

Klinisk emnekurs i rehabilitering for allmenleger

Arrangert: 29. september – 1. oktober 2016

Diabeteskonferansen på Røros

Konferansen har som formål å øke forståelsen for behandling av, og kompleksiteten ved diabetes.
Arrangert i 2016 og 2017