LHL-klinikkene Røros

Hopp direkte til innhold
Foto: Christopher Olssøn

Kurs for kommunehelsetjenesten

Kurs­ og seminarvirksomhet for helsepersonell er en etablert aktivitet ved LHL-klinikkene. Nå ønsker vi i tillegg å tilby kurs for ansatte i kommunehelsetjenesten gjennom å reise ut til kommunene med våre kurs.

LHL-klinikkene er gjennom sine sykehus og institusjoner representert i alle helseregionene i Norge. Selskapet har med det sterke fagmiljøer innen utredning, behandling og tverrfaglig rehabilitering over hele landet. Samarbeid mellom faggrupper og fagmiljøer internt i selskapet, gjør at vi kan tilby kurs av høy faglig kvalitet i alle landets helseregioner.

Kompetanseoverføring til kommunehelsetjenesten

Som en del av spesialisthelsetjenesten ser vi det som vår oppgave å bidra med vår kompetanse til kommunehelsetjenesten. Vi ønsker å reise ut til kommunene og holde kurs, og vi tar gjerne i bruk teknologiske løsninger som videokonferanse, for å ha nå ut med spesialisert fagkompetanse.

Målet er å imøtekomme samhandlingsreformens intensjoner om kompetanseoverføring mellom spesialist- og kommunehelsetjeneste, slik at pasientene kan få et best mulig og faglig godt tilbud der de bor. Våre fagfolk vil stå for både planlegging og gjennomføring av kursene.

Kurskatalog

Med utgangspunkt i ønsket om å bidra med kompetanseoverføring til kommunehelsetjeneste, har vi laget en kurskatalog med ti kursmoduler. Kursmodulene vil være utgangspunkt for skreddersydde kursprogrammer, som vil tilrettelegges ut fra hvilke behov den enkelte kommune/ region har.

Kursprogrammene vil utarbeides i samarbeid med de kommunene som ønsker kurs. Vi kan også tilby skreddersydde kurspakker med flere kurs innen de ulike modulene dersom det er ønske om det.

Kurskatalogen inneholder en overordnet beskrivelse av de ti kursmodulene. Kursmodulene gjenspeiler de ulike fagområdene som utgjør kjernevirksomheten i LHL-klinikkene.

Last ned kurskatalog (pdf)

Ved spørsmål, ta kontakt med:
Grethe Bjerke Frank
Rådgiver samhandling i LHL-klinikkene
Tlf: 415 00 170
grethe.bjerke.frank@lhl-klinikkene.no