LHL

Hopp direkte til innhold
Foto: Christopher Olssøn

Mestring og livskvalitet på Røros

Vi er ledende innen rehabilitering i Midt-Norge og har tilbud spesielt tilrettelagt for deg som har hjerte- eller lungesykdom, er kreftsyk eller sykelig overvektig.

LHL-klinikkene Røros åpnet i februar 2003 og fremstår moderne, funksjonelt og spennende både på utsiden og innsiden. Det gir mindre institusjonspreg og bidrar til at selve huset virker oppfriskende i seg selv.

Vi tilbyr

  • hjerterehabilitering
  • lungerehabilitering
  • kreftrehabilitering
  • livsstilsendring ved sykelig overvekt

Målet for oppholdet hos oss er at du øker din egen mestringsevne i forhold til sykdommen din og dermed får bedre livskvalitet. Gjennom aktiv deltakelse og god veiledning får du kunnskap, bevegelsesglede og livsglede!

Våre 74 ansatte representerer et bredt tverrfaglig miljø. Det gjør LHL-klinikkene Røros med sine 100 døgnbehandlingsplasser til et ledende senter innen rehabilitering. Vi tilhører spesialisthelsetjenesten og har avtaler med Helse Midt-Norge.

Riktig ernæring er en del av behandlingstilbudet vårt. Maten og måltidene hos oss skal gi deg de beste forutsetningene for å skape overskudd og oppbygging av god, varig helse. Vi legger opp til aktiviteter både innendørs og utendørs, og alle deltar i sitt eget tempo.

Røykesluttarbeid har en sentral plass i rehabiliteringen. Hvis du ønsker å bli snusfri eller å stumpe røyken mens du er hos oss har du en unik mulighet til å få hjelp og støtte underveis.

LHL-klinikkene Røros ligger sentralt plassert, med både naturen og sentrum lett tilgjengelig.

Visjonen vår

Vi skal skape mestring og livskvalitet!