LHL-klinikkene Røros

Hopp direkte til innhold
Rehabilitering

Privat kjøp rehabilitering

LHL-klinikkene Røros tilbyr rehabiliteringsopphold for privatpersoner. Oppholdet betales da i sin helhet privat.

Inkluderer kost og losji, tilgang til våre fagpersoner for individuell rådgiving og tilgang til alle senterets fasiliteter utover programmet.
 • Ventetid: Kort ventetid

Vi har lang erfaring og god kompetanse på rehabilitering etter hjertesykdom, lungesykdom, kreftsykdom og ved livsstilsendring. Vi tilbyr et aktivt rehabiliteringsopphold.

Vi tilbyr også kurs- og opphold til pårørende til hjerte- lunge eller kreftsyke.

Fordeler ved privat kjøp:

 • ingen venteliste 
 • henvisning ikke nødvendig
 • helsepersonell tilgjengelig hele døgnet
 • trygt og trivelig miljø

Ta kontakt for nærmere informasjon om pris.

Kort beskrivelse

 • Grundig kartlegging av tverrfaglig team (inkludert lege)
 • Individuell rehabiliteringsplan basert på dine mål for oppholdet
 • Oppfølging av tverrfaglig team individuelt og i grupper for undervisning og trening
 • Diagnosespesifikke undervisninger og treninger
 • Sykepleier på vakt 24/7

Behandlingsdetaljer

Livsstilsendring

Du kan få hjelp til å endre kosthold, aktivitets- og treningsvaner og til å oppnå vektreduksjon. Vi kontrollerer også din kroppssammensetning (in-body) og kan ta blodprøver som kartlegger helserisiko.

Vi behandler din forespørsel i vårt inntaksteam på lik linje med andre innsøkende pasienter. Her vil vi vurdere om vi kan tilby deg et opphold ut fra din medisinske tilstand. Det er derfor viktig at vi får så god informasjon om deg som mulig, slik at vi kan fatte en beslutning på best mulig grunnlag.

Du vil få et individuelt tilpasset rehabiliteringsprogram i samarbeid med våre fagpersoner ut fra dine egne målsettinger og vår faglige bistand. Alle blir grundig undersøkt, vurdert og fulgt opp av lege/tverrfaglig team.

Fasiliteter

 • Variert og sunn kost, 4 måltider per dag. Dietter ved spesielle behov
 • Klinikken er tilrettelagt for rullestol/rullator
 • Treningsrom, spinningrom, gymsal, varmtvannbasseng og behandlingsrom
 • Romslige enerom med toalett og dusj. Flere av rommene kan brukes som dobbeltrom
 • Tv-stuer
 • Trådløst internett

Pårørende

De fleste pårørende vil gjerne hjelpe, men vet ikke helt hvordan. Mange pårørende savner informasjon, og gir uttrykk for at det å få informasjon gir trygghet. Mer informasjon om sykdommen gjør det lettere å være en god støttespiller.

Det er ikke alltid enkelt å ta vare på seg selv midt i en krevende hverdag. Mange sliter med dårlig samvittighet hvis man gjør noe på egenhånd. Men det er viktig å hente seg inn for å kunne gi noe. Ingen er utømmelige på omsorg!

Endel pår��rende føler seg alene. Ved å være med andre i samme situasjon kan man dra nytte av andres erfaringer og få mulighet til å sette ord på det man opplever. Vår erfaring er at det gjør godt å dele tanker og erfaringer med andre.

Nyttig informasjon til deg som pårørende

 

Flere tilbud