LHL-klinikkene Røros

Hopp direkte til innhold
Foto: Christopher Olssøn
Hjerte og kar

Hjerterehabilitering

Rehabilitering for deg som har hatt gjennomgått behandling for hjertesykdom. Målet er å bidra til økt mestringsevne og livskvalitet for deg.

Fritt rehabiliteringsvalg
Off. egenandel
140,- /døgn
Opphold dekkes av frikort II-ordningen, du betaler kun gjeldende egenandel.
 • Ventetid: Kort ventetid
 • Varighet: Utgangspunktet er satt til tre uker. Oppholdets varighet tilpasses individuelt ut fra mål og behov.

Aktiv deltakelse og egenmotivasjon er avgjørende for et godt utbytte av rehabiliteringen.

Kort beskrivelse

Under rehabiliteringen vil du være en del av en gruppe på rundt 15 personer. Rehabiliteringsprogrammet tilpasses individuelt. Oppfølgingen under oppholdet danner grunnlaget for de tiltakene du må videreføre når du kommer hjem.

Kvelder og helger anbefales brukt til restitusjon og aktiviteter som gir overskudd. Senterets fasiliteter står til disposisjon, og Bergstaden Røros ligger like i nærheten. Senteret ligger i naturskjønne omgivelser med mange muligheter for gode opplevelser.

Passer for

Tilbudet vårt er for deg (over 18 år) som har hatt et hjerteinfarkt, gjennomgått hjerteoperasjon eller har andre hjertesykdommer, og som ønsker hjelp til å gjenvinne bedre helse, mestre hverdagen, og få økt livskvalitet og livsglede.

Behandlingsdetaljer

Fysisk aktivitet, trening og bevegelsesglede

Denne delen av kurset har til hensikt å bedre din funksjon med tanke på aktivitet og deltakelse i hverdagen.

Du får: 

 • trening tilpasset ditt funksjonsnivå
 • prøve ut aktiviteter i grupper; i gymsal, basseng, utendørs og i sykkelsal
 • innføring i avspenningsteknikker
 • veiledning i øvelsesprogram med tanke på din hjemmesituasjon ut i fra egne målsettinger
 • prøve ut balanse mellom aktiviteter og hvilebehov
 • teoriundervisning i i treningslære etter behandlingen, fysisk aktivitet og helse

Psykisk helse

Har som hensikt å bidra til økt kunnskap om mentale reaksjoner ved hjertesykdom og bedre mestringsevne.

 • Introduksjon i temaer som psykiske reaksjoner, stressregulering, kognitiv metode, søvnvansker, samliv og seksualitet.
 • Temaet presenteres i undervisning, samtaler i gruppe og i individuelle samtaler.

Likepersonsarbeid

Det kan være til hjelp og nytte å dele tanker og erfaringer med andre som har opplevd en lignende situasjon. Programmet inneholder gruppesamtaler hvor de som ønsker kan sette ord på hvilke reaksjoner de har og har hatt i forbindelse med sykdom og behandling samt  erfaringer rundt måter å mestre utfordringene.

I gruppesamtalene har du også mulighet til å ta opp andre temaer du er opptatt av og som kan være godt å dele med andre som har vært i tilsvarende situasjon.

Ernæring / Kosthold

Har som hensikt å gi økt innsikt i kostholdets betydning for god fysisk og psykisk helse 

 • Undervisning i temaer som mat og forebygging, å etablere nye kostvaner, kosthold relatert til hjertesykdom
 • Treningskjøkken med kokk; informasjon og matlaging

Arbeidsliv og pasientrettigheter

 • Kartlegging av arbeidssituasjon, videre planer om retur til arbeidsliv eller eventuell overgang til pensjon/trygd.
 • Kartlegging av muligheter og begrensninger i arbeidssituasjonen.
 • Veiledning i hvordan innrette seg på arbeidsplassen.
 • Avklaring av muligheter og rettigheter som pasient.

Kan pårørende være med på kurs?

Sykdom rammer ikke bare den enkelte som har fått diagnosen, men ofte hele familien. Vår erfaring er at det kan være verdifullt for familie og venner å møte andre i samme situasjon og utveksle erfaringer. 

Vi tar imot familie og venner under oppholdet, i utgangspunktet vil dette gjelde pårørendedager, helger og høytidsdager.

Det arrangeres en egen pårørendedag under oppholdet. Tidspunkt og innhold vil fremgå av velkomstbrevet. De som deltar på pårørendedagen vil få dekket reiseutgifter på billigste måte gjennom Pasientreiser.

I noen tilfeller kan det være særskilte behov for ledsagelse, som deltaker eller pårørende ønsker å belyse. Ta da kontakt med inntakskontoret ved klinikken som vil vurdere søknad om dette.

 

Om forløpet

Forberedelser

LHL-klinikkene bruker en webløsning til innhenting av informasjon fra deg som vi ønsker i forbindelse med ditt rehabiliteringsopphold. 14 dager før opphold vil du motta en tekstmelding om dette på din mobil. En mer detaljert beskrivelse av dette vil fremgå av velkomstbrevet du mottar når rehabiliteringsopphold innvilges.

Mer om forberedelser og praktisk informasjon om oppholdet

Du har rett til å få dekket nødvendige reiseutgifter for å komme deg til og fra klinikken. Kontakt fastlegen i god tid før reisen for å avtale hvilken måte du skal reise på. Deretter ringer du Pasientreiser på telefon 05515 for å avklare reisemåte og eventuelt få hjelp til å planlegge og bestille transport. Hvis du av helsemessige årsaker ikke kan bruke offentlig transport må du ha rekvisisjon fra lege på dette.

Kursdatoer hjerterehabilitering, 2019

 • 2. januar
 • 22. januar
 • 12. februar
 • 5. mars
 • 26. mars
 • 23. april
 • 14. mai
 • 4. juni
 • 25. juni
 • 13. august
 • 3. september
 • 24. september
 • 15. oktober
 • 5. november
 • 26. november

Med forbehold om datoendringer.