LHL

Hopp direkte til innhold
Foto: Christopher Olssøn

Hjerterehabilitering

Tilbys ved

Egenandel kr 140,- per døgn Dekkes av frikort II-ordningen. Søk plass via henvisning fra fastlege eller sykehus. Tjenesten kan også kjøpes privat.

Rehabilitering for deg som har hatt gjennomgått behandling for hjertesykdom. Målet vårt er å bidra til økt mestringsevne og livskvalitet for deg.

Hvem kan søke? 

Tilbudet vårt er for deg (over 18 år) som har hatt et hjerteinfarkt, gjennomgått hjerteoperasjon eller har andre hjertesykdommer, og som ønsker hjelp til å gjenvinne bedre helse, mestre hverdagen, og få økt livskvalitet og livsglede.

Du kan også søke om rehabiliteringsopphold som privatperson, oppholdet betales da i sin helhet av deg.

Henvisninger direkte fra sykehus

Henvisninger fra fastleger og privatpraktiserende avtalespesialister

Bestilling privatperson

Oppholdets varighet

Oppholdets varighet tilpasses individuelt ut fra mål og behov. Varigheten er satt til tre uker som utgangspunkt.

Kursets innhold

Aktiv deltakelse og egenmotivasjon er avgjørende for et godt utbytte av rehabiliteringen!

Under rehabiliteringen vil du være en del av en gruppe på rundt 15 personer. Rehabiliteringsprogrammet tilpasses individuelt. Oppfølgingen under oppholdet danner grunnlaget for de tiltakene du må videreføre når du kommer hjem.

Kvelder og helger anbefales brukt til restitusjon og aktiviteter som gir overskudd. Senterets fasiliteter står til disposisjon, og Bergstaden Røros ligger like i nærheten. Senteret ligger i naturskjønne omgivelser med mange muligheter for gode opplevelser.

Fysisk aktivitet, trening og bevegelsesglede:

Denne delen av kurset har til hensikt å bedre din funksjon med tanke på aktivitet og deltakelse i hverdagen.

Du får: 

 • trening tilpasset ditt funksjonsnivå
 • prøve ut aktiviteter i grupper; i gymsal, basseng, utendørs og i sykkelsal
 • innføring i avspenningsteknikker
 • veiledning i øvelsesprogram med tanke på din hjemmesituasjon ut i fra egne målsettinger
 • prøve ut balanse mellom aktiviteter og hvilebehov
 • teoriundervisning i i treningslære etter behandlingen, fysisk aktivitet og helse

Psykisk helse

– Har som hensikt å bidra til økt kunnskap om mentale reaksjoner ved hjertesykdom og bedre mestringsevne.

 • Introduksjon i temaer som psykiske reaksjoner, stressregulering, kognitiv metode, søvnvansker, samliv og seksualitet.
 • Temaet presenteres i undervisning, samtaler i gruppe og i individuelle samtaler.

Likepersonsarbeid

Det kan være til hjelp og nytte å dele tanker og erfaringer med andre som har opplevd en lignende situasjon. Programmet inneholder gruppesamtaler hvor de som ønsker kan sette ord på hvilke reaksjoner de har og har hatt i forbindelse med sykdom og behandling samt  erfaringer rundt måter å mestre utfordringene.

I gruppesamtalene har du også mulighet til å ta opp andre temaer du er opptatt av og som kan være godt å dele med andre som har vært "i samme båt".

Kosthold

– Har som hensikt å gi økt innsikt i kostholdets betydning for god fysisk og psykisk helse 

 • Undervisning i temaer som mat og forebygging, å etablere nye kostvaner, kosthold relatert til hjertesykdom
 • Treningskjøkken med kokk; informasjon og matlaging

Arbeidsliv og pasientrettigheter

 • Kartlegging av arbeidssituasjon, videre planer om retur til arbeidsliv eller eventuell overgang til pensjon/trygd.
 • Kartlegging av muligheter og begrensninger i arbeidssituasjonen.
 • Veiledning i hvordan innrette seg på arbeidsplassen.
 • Avklaring av muligheter og rettigheter som pasient.

Hva koster det?

Opphold hos oss går under frikort II-ordningen (Frikort for helsetjenester - helsenorge.no). Det betyr at du kun betaler gjeldende egenandel kr 140,- per døgn.

Egenandelen betales i resepsjonen i løpet av første uken av oppholdet

Kan pårørende være med på kurs?

Sykdom rammer ikke bare den enkelte som har fått diagnosen, men ofte hele familien. Vår erfaring er at det kan være verdifullt for familie og venner å møte andre i samme situasjon og utveksle erfaringer. 

LHL-klinikkene Røros tar  imot familie og venner under oppholdet, i utgangspunktet vil dette gjelde pårørendedager, helger og høytidsdager. 

Det arrangeres en egen pårørendedag under oppholdet. Tidspunkt og innhold vil fremgå av velkomstbrevet. 

De som deltar på pårørendedagen vil få dekket reiseutgifter på billigste måte gjennom Pasientreiser.

I noen tilfeller kan det være særskilte behov for ledsagelse, som deltaker eller pårørende ønsker å belyse. Ta da kontakt med inntakskontoret ved klinikken som vil vurdere søknad om dette.

Hvordan søker jeg? 

For å få plass hos LHL-klinikkene Røros må det sendes inn en søknad fra fastlege, privatpraktiserende spesialist eller sykehuslege.

Les mer om henvisninger fra fastleger og privatpraktiserende avtalespesialister

Les mer om henvisninger direkte fra sykehus

Er du privatperson? – Ta kontakt med fastlege for mer informasjon. 

Vi svarer gjerne på spørsmål! 
Ring oss på 72 40 95 00 eller send e-post til roros.post@lhl.no 

Kan du tenke deg å slutte å røyke mens du er hos oss?

Vi tilbyr røykesluttkurs og hjelper deg gjerne!

Gjennom kurset vil du oppleve at du klarer mer enn du trodde var mulig! Vi har tro på at du har ressurser i deg til å nå de målene du setter deg når det gjelder din røykesituasjon. Vi lover å gå sammen med deg, støtte og motivere deg underveis. Det er mulig!
Røykeslutt blir enklere sammen med andre. Som en del av en gruppe har du noen å dele erfaringer med og du får støtte og oppmuntring. De aller fleste synes det er enklere å stumpe røyken som en del av en gruppe enn på egen hånd. I gruppen møter du andre som er i samme situasjon som deg selv, og sammen får dere kunnskap og informasjon om aktuelle problemstillinger, deler tanker og erfaringer, gir hverandre støtte og oppmuntring og deler sorger og gleder.

 

Kurset ledes av helsepersonell med fagkompetanse og skolering innen røykesluttarbeid.

Har du spørsmål eller ønsker mer informasjon om røykeslutt før du kommer til oss?

Ta kontakt med: Sykepleier Stian Grønli- tlf: 72 40 95 44 eller Sykepleier Maren Bakos tlf: 72 40 95 46

Praktisk informasjon om oppholdet

Her kan du lese mer praktisk informasjon om oppholdet på LHL-klinikkene Røros.