Hopp direkte til innhold

Sammen redder vi liv

- Nasjonal førstehjelpsopplæring for grunnskolen

Dugnaden ledes av Helse- og omsorgsdepartementet gjennom Helsedirektoratet: Bakgrunnen for dugnaden er at minst 200 liv kan reddes i Norge hvert år dersom befolkningen som helhet får litt mer kunnskap om tidskritiske tilstander og livreddende førstehjelp.

Se video om dugnaden

Ny forskning på området viser at litt kunnskap mange ganger gjennom livet har stor effekt. Derfor jobber denne felles dugnaden med kunnskap til folk i alle faser gjennom livet:

  • barnehage
  • grunnskole ( 1-10 skoletrinn)
  • førerkortopplæring
  • yrkeslivet
  • seniorårene

Ulike ideelle organisasjoner har ansvar for hver sin del av prosjektet.

LHL er ansvarlig for grunnskole

LHL leder prosjektet "Nasjonal førstehjelpsopplæring for grunnskolene". Prosjektet er finansiert av Gjensidigestiftelsen, og er uten kostnad for skolene og andre som får tilbud om å benytte opplæringsprogrammet i 3 år.

LHL har gjennomført et forprosjekt med faglig kunnskapsoppsummering i samarbeid med SINTEF og har utviklet digitale læremidler til et begrenset antall læringsmål sammen med lærere ved de første 7 pilotskolene.

Pilotfase

Læreplan og læremidlene blir nå testet i en pilotfase som løper ut 2019. Gjennom pilotperioden vil SINTEF evaluere resultatene, slik at vi kan forbedre konseptet før dette lanseres over hele landet.

I skolene er det lærerne som skal bruke opplæringskonseptet. Erfaringene fra pilotene som pågår er svært positive, de sier det er et spennende opplæringskonsept, det fenger skolebarn og de opplever det svært nyttig.

Prosjektet jobber nå med å etablere piloter for kommuner, for å teste ut læreplan, lærerveiledning og læremiddelutvikling i større skala. Deretter skal vi høste erfaringer i de ulike samarbeidsmodellene, før vi lanserer dette nasjonalt.

Se prosjektets side på Facebook og Instagram.

For mer informasjon om prosjektet ta kontakt med: