Hopp direkte til innhold

Søvnforstyrrelse og søvnsykdommer

Mange mennesker opplever problemer med sin søvn. Dette kan være i form av vansker med å sovne og eller våkne for tidlig eller altfor hyppig.

Snorking med pustestopp (apnoe) kan føre til høyt blodtrykk og betydelig tretthet på dagtid. Noen mennesker kan ha en fysisk meget urolig søvn med ufrivillige bevegelser og søvngjengeri.

Mange av oss opplever innimellom problemer med å sove og kan kjenne oss uopplagte og søvnige på dagtid. Det er helt normalt.

 

Dersom du har søvnvansker over lengre tid er det viktig å etablere en god søvnhygiene, som enkelt forklart betyr å følge gode råd og lage seg gode rutiner for å oppnå en god og effektiv søvn.

Se våre 10 gode råd for bedre søvn

 

Opplever man derimot at søvnproblemene varer over tid og går utover daglig fungering, kan det være at man lider av en søvnsykdom. Slike søvnsykdommer vil i noen tilfeller kreve behandling, og da er det viktig å få oppfølging av fastlegen eller annet helsepersonell. 

Søvnsykdommer kan enkelt deles i:

  • Insomni (for lite søvn, problemer med å sove)
  • Døgnrytmeforstyrrelser 
  • Hypersomni (problemer med å holde seg våken til planlagte våkne perioder)
  • Parasomni; atypiske hendelser i forbindelse med søvn (søvngjengeri etc)

Det finnes mer enn 80 forskjellige typer søvnforstyrrelser og søvnsykdommer.

Nevrologene ved Sandvika Nevrosenter har lang erfaring i diagnostisering av de ulike typer søvnforstyrrelser, og senteret har også utstyr for å gjøre undersøkelser der pasienten monitoreres (overvåkes) gjennom en hel natt.

Vi kan hjelpe deg - bestill time

Bestill time direkte her:

Bestill time