LHL

Hopp direkte til innhold

Ungdom med migrene

Det er en stor del av den norske befolkningen som har migrene. Dette er en folkesykdom med lav status, hvor omtrent ett av tjue barn i Norge er rammet. På grunn av ukorrekt diagnose og derav manglende behandling, er det ikke unormalt at pasienter med migrene lider unødvendig. Sandvika Nevrosenter er spesialister på området, og har korte ventelister.

Flere faser

Anfallene som denne sykdommen har, går gjerne gjennom flere faser. Dette kan innebære sterk hodepine, synsforstyrrelser, utmattelse, nakkesmerte, kvalme og nedstemthet. Sykdommen varierer fra person til person, men de fleste får et forvarsel før et anfall.

Man får gjerne et forvarsel der man blir stiv i nakken, irritabel og trøtt. Deretter får enkelte synsforstyrrelser, mens andre går rett over i moderat eller sterk hodepine som ofte sitter på den ene siden av hodet og kan skifte side under anfallet. Smerten kan være jevn eller dunke og forverre seg ved bevegelse, og de aller fleste bli kvalme og var for lys og lyder.

Ungdom med migrene

Om en eller begge foreldre har migrene, er sannsynligheten stor for at også at barnet kan få denne sykdommen. For å tilpasse og tilrettelegge barnets hverdag fortest mulig, er det viktig å finne diagnosen tidlig. Allerede i spedbarnsalder kan man få migrene, men dette klarer man først å avdekke i skolealder. Gutter i denne alderen rammes oftere enn jenter, men sykdommen rammer flest jenter etter puberteten.

– Hvis man ikke får behandling kan sykdommen etter hvert bli kronisk, og man kan komme inn i en syklus med hyppige anfall som er vanskelig å komme ut av igjen. Hvis man ikke får den hjelpen man trenger hos fastlegen så kan man be om å bli henvist videre i systemet.