Hopp direkte til innhold
Nevrologi

Konsultasjon, avtalespesialist

Utredning og behandling av nevrologiske tilstander.

Førstegangskonsultasjon
345,-
Kontroll
345,-
1. gangs konsultasjon inntil 60 min. 345,-. Tillegg for blodprøver kr 47.
  • Ventetid: Det er stor pågang av pasienter og vi har dessverre lang ventetid for time hos avtalespesialistene.

For å få time hos en avtalespesialist i nevrologi må det bli sendt inn en henvisning.

Henvisningen sendes til:
Sandvika Nevrosenter - Avtalespesialistene
Postboks 223
1300 Sandvika

Når henvisningen er mottatt vil en nevrolog vurdere den og sette en prioritering. Tilbud om time vil bli gitt ut i fra prioriteringen. 

Ved betaling skal betalingsautomaten på venteværelset benyttes.

Kort beskrivelse

Ved første konsultasjon settes det av inntil 60 minutter. I løpet av denne konsultasjonen vil nevrologen gå gjennom pasientens sykehistorie, og deretter utføre en nevrologisk undersøkelse. Sykehistorien til pasienten får nevrologen gjennom et intervju, der målet er å få et klart bilde av symptomenes art og tidsmessige utvikling. Nevrologen vil derfor stille spørsmål rundt balanseproblemer, bevegelsesforstyrrelser og hvordan du fungerer i hverdagen. For å få et best mulig grunnlag til å stille en diagnose, er samtalen mellom pasient og nevrolog sentral.

Den fysiske undersøkelsen foregår ved at det utføres en rekke tester for å avdekke funksjonssvikt og hvordan nervesystemet fungerer. Ved behov kan det også utføres tilleggsundersøkelser på stedet. Testene gjøres grundig, og tar for seg funksjoner i nervesystemet som blant annet balanse og koordinasjon, følelsesanser, reflekser, gange og mentale funksjoner.

Om forløpet

Forberedelser

Det er ikke nødvendig med noen spesielle forberedelser til den første konsultasjonen.

Hvis du nylig har vært til bildediagnostikk som eksempelvis MR, CT eller røntgen, er det fint om du tar med beskrivelsen av disse til konsultasjonen.

Hvis du bruker medisiner er det også fint om du tar med en oversikt over disse.

Våre spesialister

Avtalespesialistene ved Sandvika Nevrosenter

Einar Kinge

Einar Kinge

Spesialist i nevrologi
Sandvika Nevrosenter

Utdanning: Cand. med. 1983, Aarhus Universitet. Spesialist i nevrologi 1992.

Yrkeserfaring: Nevrologiske avdelinger ved Sønderborg sykehus (Danmark), Ullevål Sykehus og Statens Senter for Epilepsi (SSE), Sandvika Nevrosenter.

Faglig profil: Generell nevrologi, epilepsi, restlesslegs (RLS).

Bjørn M. Norderhus

Bjørn M. Norderhus

Spesialist i nevrologi
Sandvika Nevrosenter

Utdanning: Cand. med. 2003. Spesialist i nevrologi 2010, Oslo.

Yrkeserfaring: Nevrologiske avd. Sykehuset Innlandet, Lillehammer. Nevrologisk avd. UNN, Tromsø og Sandvika Nevrosenter.

Faglig profil: Generell nevrologi, utredning og behandling av cerebrovaskulære lidelser, ultralyd halskar.

Elena Pedersen

Elena Pedersen

Dr. med, spesialist i nevrologi
Sandvika Nevrosenter

Utdanning: Cand. med. 1987. Spesialist i nevrologi 1999, Oslo.

Yrkeserfaring: Nevrologisk avdeling ved AHUS og Sandvika Nevrosenter.

Faglig profil: Generell nevrologi, MS, hodepine, migrene.