Hopp direkte til innhold

Epilepsi skyldes en forbigående hjernefunksjonsforstyrrelse av hjernecellenes elektriske aktivitet, og er en av de vanligste nevrologiske sykdommene.

Definisjon

Den kan ramme alle aldre, og arte seg på forskjellige måter – fra korte episoder med fjernhet, til større krampeanfall (GTK).

Det er omtrent 45 000 mennesker som er rammet av denne sykdommen i Norge, noe som tilsvarer i underkant av 1 prosent.

Årsak

Epilepsi kan skyldes sykdommer eller en skader i hjernen, men kan også oppstå spontant. Skader på hjernen som kan være en årsak er hjerneslag, svulst, infeksjoner, utviklingsforstyrrelser og traumer, samt medfødte fødselsskader. Det kan også være arvelig, men dette er ikke en vanlig årsak.

Symptomer

Typiske symptomer som kan være et tegn, er syns- og hørselsforstyrrelser, kvalme, magesmerter, kramper, følelsesforstyrrelser, bevisstløshet eller redusert bevissthet. Plutselig angstanfall kan også være et symptom.

Anfallene oppleves ulikt og kommer i forskjellige former fra lette anfall som knapt legges merke til, til store krampeanfall med bevisstløshet av varierende lende. Ser en noen med et anfall, er det viktig å beskytte hodet, passe på at personen ikke skader seg, sjekke at luftveiene er frie og at personen ikke har noe i munnen. Dreier det seg om et krampeanfall med varighet over 3 minutter, bør det tilkalles ambulanse.

Undersøkelse

Epilepsi er en av de vanligste hjernesykdommene, og diagnosen stilles med en EEG undersøkelse.

Behandling

Behandlingen avhenger av type anfall. Det finnes flere etablerte behandlingsmetoder i Norge, der epilepsimedisiner til behandling og forebygging er den vanligste formen for behandling. Dette kalles antiepileptika, og er en stor medisingruppe bestående av om lag 25 ulike typer, flere med ulik virkningsmekanisme og effekt. Det er derfor viktig med rett medisin til rett anfallstype.

Hos enkelte pasienter som ikke oppnår tilfredsstillende effekt av epilepsimedisiner, og som har en epilepsitype som stammer fra ett enkelt område i hjernen, kan det være aktuelt å vurdere kirurgi hvor det anfallsgivende området i hjernen fjernes. 

Mer informasjon om epilepsi

Yrkesbegrensninger og førerkort ved epilepsi

Hovedparten av personer med diagnosen er stort sett anfallsfrie og kan fungere godt i de fleste yrker. Allikevel bør enkelte yrker helst unngås, dersom anfallene medfører fare for en selv eller omgivelsene. For eksempel bør pasienter med en aktiv epilepsi ikke arbeide i store høyder eller betjene farlige maskiner. Etter ett års anfallsfrihet kan man få førerkort i gruppe 1.

Epilepsismykker og andre merker

Et smykke eller andre ID-merker kan være nyttig for å informere omgivelsene dersom en skulle få et anfall. Epilepsiforbundet har en rekke merker å velge mellom. Blant annet ulike armbånd, anheng, pins, refleksbrikker og ID-kort.

Kontakt oss

Telefon

Telefon: 67 52 20 80
Mandag–fredag, kl. 8–15

E-post

E-post: Kontaktskjema
Vi svarer deg så fort vi kan i våre åpningstider.

Sted

Du finner oss i Helsebygget, 5. etasje, i Sandvika Storsenter. Reise hit
Åpningstider: Mandag–fredag, kl. 8–16.

Sandvika Nevrosenter AS, Sandviksveien 178, 1337 Sandvika

Sted

Postadresse:
Sandvika Nevrosenter AS, Postboks 223, 1300 Sandvika