Hopp direkte til innhold

Vi har åpent som vanlig.

Inngang fra parkeringshus og fra hovedinngang nye bygget, som vanlig.

Viktig melding

Flere nevrologiske lidelser

Besvimelse av uklar årsak, nummenhet, hukommelsesproblemer, gangvansker, polynevropati, nervesmerte med flere.

Definisjon

Besvimelse av uklar årsak

Den «vanlige besvimelsen» skyldes oftest et blodtrykksfall i tilslutning til en ubehagelig hendelse. I noen tilfeller kan besvimelse skyldes hjertesykdom eller epilepsi. Ved uklare typer besvimelse anbefales utredning hos nevrolog, for eksempel ved Sandvika Nevrosenter.

Nummenhet

Nummenhet kan være en del av uskyldige muskelspenninger eller skyldes sykdom i de perifere nerver (armer og bein) eller i sjeldne tilfeller være uttrykk for sykdom i sentralnervesystemet (hjerne/ryggmarg). For å avklare om nummenheten betyr noe, og eventuelt hva det er uttrykk for, er det ofte lurt å få utført en undersøkelse av nerveledningshastighet (EMG-undersøkelse og nevrografi) som vi har tilgjengelig.

Hukommelsesproblemer

Det er ikke sjeldent å oppleve en form for sviktende hukommelse. Dette kan være tegn på at man er sliten, eventuelt et symptom på kronisk søvnmangel og/eller depresjon. Hukommelsesproblemer kan også være et symptom på begynnende demens eller på annen hjernesykdom. Utredning av hukommelsesproblemer er en typisk oppgave for nevrolog ved Sandvika Nevrosenter.

Gangvansker

Gangvansker kan hos eldre være en del av alderdommen. Hos yngre kan gangvansker være tegn på sykdom i det sentrale (hjerne/ryggmarg) eller perifere (armer og bein) nervesystem.

Polynevropati

Polynevropati kalles også nervebetennelse og forekommer ikke sjeldent, oftest hos eldre. Typiske symptomer på polynevropati er gradvis nedsatt følesans og smerter i beina etter hvert ledsaget av ustøhet. Ved mistanke om polynevropati bør det vanligvis utføres nevrografi (undersøkelse av nerveledningshastighet).

Andre nevrologiske symptomer og tilstander innen fagfeltet

  • Andre smertetilstander
  • Drypp (TIA) og hjerneslag
  • Ufrivillige bevegelser
  • Degenerative sykdommer i nervesystemet
  • Svulster og skader i nervesystemet
  • Sykdom og skade i de perifere nerver
  • Tale- og svelgevansker
  • Dobbeltsyn og tåkesyn
  • Nervesmerte

Kontakt oss

Telefon: 67 52 20 80
Mandag–fredag, kl. 8–15

E-post: Kontaktskjema
Vi svarer deg så fort vi kan i våre åpningstider.

Besøksadresse:

Sandvika Storsenter, 5 etasje (Helsebygget). Reise hit
Åpningstider: Mandag–fredag, kl. 8–16.

Sandvika Nevrosenter AS
Sandviksveien 178
1337 Sandvika

Postadresse:
Sandvika Nevrosenter AS 
Postboks 223
1300 Sandvika