LHL

Hopp direkte til innhold

De to vanligste formene er spenningshodepine og migrene. Pasienter med nyoppstått vedvarende plager og med plutselig kraftig hodepine, bør søke lege. Det kan være nyttig å benytte hodepinedagbok. Det er ikke uvanlig at pasienter lider unødvendig som følge av ukorrekt diagnose og manglende behandling.

Årsak

Spenningshodepine er en svært vanlig form, og forekommer i blant hos de fleste. Årsaken er oftest ukjent, men det er kjent at forekomsten av spenningshodepine er økt hos personer som er utsatt for stress, søvnmangel og psykiske spenninger.

Behandling

Episodisk spenningshodepine vil ofte bedres ved avslapning eller avspenning.

Kronisk spenningshodepine kan være vanskelig å behandle. Disse pasientene kan ha nytte av en grundig gjennomgang av en spesialist ved Sandvika Nevrosenter.

Noen av pasientene kan ha nytte av psykomotorisk fysioterapi, livsstilsråd, eventuelt forebyggende behandling med medikamenter.

Andre hodepineformer

I tillegg til spenningshodepine finnes det en rekke andre former for hodepine. Migrene er en halvsidig og pulserende plage som rammer omtrent 16% kvinner og 8% menn. Denne typen kan ikke kureres, men lindres og behandles riktig etter gitt diagnose.

Andre eksempler er Clusterhodepine som nesten bare rammer menn. Smerten er kraftig og sitter vanligvis rundt og bak et øye. Denne hodepinen opptrer som oftest på natten. Cervikogenhodepine skyldes forandringer i hinner og ledd i nakken, som også er stedet smerten vil oppstå. Ved disse tilstandene bør en utredes og behandles av en hodepinespesialist.