Hopp direkte til innhold

Multippel sklerose – MS

Multippel sklerose (MS) er en kronisk betennelsessykdom i sentralnervesystemet (hjerne/ryggmarg).

Symptomer

Betennelsens lokalisasjon avgjør hvilke symptomer som oppstår. Ofte kommer symptomene episodisk i starten, men kan senere bli permanente.

Typiske symptomer på multippel sklerose er tegn til synsnervebetennelse, dobbeltsyn, motoriske symptomer eller følesansforstyrrelser. 

Behandling

Den medisinske behandlingen av MS kan deles i tre:

  • attakk behandling
  • forebyggende behandling
  • symptombehandling.