LHL

Hopp direkte til innhold

Nakke- og ryggsmerter

Årsak

Det er ofte bløtdelene som er årsaken til ulike nakke- og ryggsmerter.

Andre årsaker er skiveprolapser og/eller slitasjeforandringer i ryggsøylen.

I noen av tilfellene forårsaker prolapsene, evt. sammen med slitasjeforandringene, trykk på nerverøtter som igjen medfører utstrålende smerter, evt. ledsaget av lammelse og nummenhet i arm eller bein. Sistnevnte kalles isjias.

Undersøkelse

Personer med nakkesmerter og ryggsmerter bør utredes av nevrolog for å få stilt korrekt diagnose og for å sikre korrekt behandling.

Riktig diagnose oppnås basert på en grundig sykehistorie og nevrologisk undersøkelse ofte supplert med MR/røntgen.

I noen tilfeller kan det være aktuelt med nevrografi (bestemmelse av nerveledningshastighet).

Behandling

De aller fleste nakke- og ryggsmerter kan behandles konservativt, det vil si med medikamenter, veiledning og eventuelt fysioterapi, og de fleste blir bra uten operasjon.

Enkelte er i behov av kirurgisk behandling, for eksempel pasienter med isjias. Ved uttalte ryggsmerter eller nakkesmerter, samt ved økende lammelser, bør pasientene utredes og behandles raskt.