Hopp direkte til innhold

Søvnforstyrrelse og søvnsykdommer

Mange mennesker opplever problemer med sin søvn og merker at dette påvirker dem negativt i hvordan de fungerer i hverdagen. Manglende søvnhygiene kan føre til kronisk søvnmangel og økt søvntrang, svekke kognitive evner og atferd.

Søvnsykdommer kan enkelt deles i:

  • Insomni av insomnia, som betyr søvnmangel (f.eks. problemer med innsovning, nattlige oppvåkninger)
  • Søvnrelatert respirasjonsforstyrrelser (f.eks. søvnapnè)
  • Døgnrytmeforstyrrelser (f.eks. forsinket søvnfasesyndrom, jetlag, skiftarbeidforstyrrelse etc)
  • Hypersomni som betyr oversoving, økt søvn/søvnbehov (f.eks. narkolepsi)
  • Parasomni; atypiske hendelser i forbindelse med søvn (søvngjengeri, nattlige skrekkanfall etc.)
  • Søvnrelaterte bevegelsesforstyrrelser (f.eks. PLMS=periodic limb movement disorder/periodiske benbevegelser under søvn, RLS=restless legs syndrom)

Vi anbefaler time for gjennomgang av søvnen hos nevrolog, før eventuelle tiltak og videre undersøkelser, som søvnregistrering (PSG eller MSLT).

Vi kan hjelpe deg

Dersom du har søvnvansker over lengre tid er det viktig å etablere en god søvnhygiene, som enkelt forklart betyr å følge gode råd og lage seg gode rutiner for å oppnå en god og effektiv søvn.

Se våre 10 gode råd for bedre søvn