Sandvika nevrosenter

Hopp direkte til innhold

Bestill time

Våre spesialister er tilgjengelige for konsultasjon både ved fysisk oppmøte, på telefon og på video.

Ta kontakt for å bestille time

Viktig melding

ISO-sertifisering

Sandvika Nevrosenter ble ISO-sertifisert i desember 2014 i henhold til kvalitetsstandarden 9001. I desember 2017 ble vi resertifisert i ISO 9001-2015.

Dette er en internasjonal standard som stiller krav til et organisert kvalitets- og ledelsessystem, og innebærer:

  • tydelig rutinebeskrivelse av vårt arbeid
  • rapporterering av oppståtte avvik fortløpende og gjennomgang av avvik på fellesmøter
  • iverksetting av korrigerende og forebyggende tiltak ved avvik
  • opplæringsplaner for nyansatte og fokus på kompetanseutvikling for alle ansatte
  • gjennomføring av årlig internrevisjon
  • gjennomføring av pasienttilfredshetsundersøkelser, medarbeiderundersøkelser og eksterne samarbeidspartnere
  • eget kvalitetsutvalg som gjennomgår evt. klager

KiwaNA_9001.jpg