Hopp direkte til innhold

Hva er en nevrolog?

En nevrolog er en lege som har spesialutdanning i faget nevrologi

Hva inneholder fagfeltet nevrologi ?

Nevrologifaget dekker alle sykdommer som rammer hjernen, ryggmargen og nervene. Mange muskelsykdommer kommer også inn under fagfeltet nevrologi.

Vanlige nevrologiske sykdommer og tilstander er hodepine, migrene, hjerneslag, multippel sklerose, epilepsi, parkinson, nakke- og ryggsmerter og ulike former for muskelsvakhet.

Symptomene på nevrologiske sykdommer kan være veldig ulike og sammensatte som lammelser og føleforstyrrelser, ufrivillige bevegelser, syns- lukt- og hørselsforstyrrelser, svimmelhet og ustøhet, smerter i hodet, smerter i armer og ben, nummenhet, hukommelsessvikt, adferdsendring, fatigue (tretthet), konsentrasjonsvansker og søvnforstyrrelser.

Nevrolog og pasient

Vi kan hjelpe deg - bestill time

Bestill time direkte her:

Bestill time

Hvordan arbeider en nevrolog?

Det viktigste arbeidsredskap for en nevrolog er det direkte møtet med den enkelte pasient. Ved første konsultasjon settes det alltid av en klokketime for et grundig opptak av sykehistorien og en fysisk nevrologisk undersøkelse. Det vil ofte også være aktuelt med blodprøver, CT- eller MR-bildeundersøkelse og / eller såkalt nevrofysiologisk undersøkelse (EEG og EMG/nevrografi).

Nevrologen forsøker å komme frem til en diagnose og deretter en behandling som er til beste for den enkelte pasient. Som regel er det nødvendig med mer enn en konsultasjon for å oppnå det beste resultat. I en god del tilfeller vil en nevrologisk sykdom være kronisk (livslang), og nevrologen kan da følge og støtte pasienten gjennom mange år.

Forebygging av hjerneslag – et viktig arbeid for nevrologer

Hjerneslag rammer drøyt 10 000 nordmenn hvert år. De aller fleste hjerneslag skyldes at en blodpropp hindrer blodtilførselen til et større eller indre område i hjernen. Et hjerneslag kan også skyldes en bløding i hjernen. Etter et hjerneslag vil man ofte bli avhengig av hjelp fra andre mennesker livet ut.

Både blodpropper og blødninger i hjernen er sterkt knyttet til tilstanden "åreforkalkning" (aterosklerose). Ved aterosklerose blir det en kronisk betennelse i pulsårene (arteriene) med en gradvis avleiring av kolesterol og annet materiale i åreveggen. Dette kan føre til at arterien etter hvert blir meget trang eller helt tett.

De fleste hjerneslag kan forebygges. På Sandvika Nevrosenter kan vi tilby individualisert kartlegging av den enkeltes risiko for hjerneslag og dermed "skreddersy" en forebyggende behandling. Utover måling av blodtrykk, pulsrytme og kolesterolverdier mm. gjør vi alltid ultralydundersøkelse av halsens arterier for å vurdere graden av aterosklerose.

Søvnforstyrrelse og søvnsykdommer

Mange mennesker opplever problemer med sin søvn. Dette kan være i form av vansker med å sovne og eller våkne for tidlig eller altfor hyppig. Snorking med pustestopp (apnoe) kan føre til høyt blodtrykk og betydelig tretthet på dagtid. Noen mennesker kan ha en fysisk meget urolig søvn med ufrivillige bevegelser og søvngjengeri.

Nevrologene ved Sandvika Nevrosenter har lang erfaring i diagnostisering av de ulike typer søvnforstyrrelser, og senteret har også et eget søvnlaboratorium der pasienten monitoreres (overvåkes) gjennom en hel natt.

Sted:

Sandvika Nevrosenter

Pris

kr 3 590,-

Kontroll

kr 1 745,-

Inntil 60 minutter. For kontrollkonsultasjon er prisen 1745

Sted:

Sandvika Nevrosenter

Pris fra

kr 3 900,-

Prisen inkluderer konsultasjon og nødvendige tester. Som medlem i LHL får du 10 prosent rabatt på denne prisen.

Kontakt oss

Telefon

Telefon: 67 52 20 80
Mandag–fredag, kl. 8–15

E-post

E-post: Kontaktskjema
Vi svarer deg så fort vi kan i våre åpningstider.