Hopp direkte til innhold
Nevrologi

Konsultasjon hos barnenevrolog

Barnenevrologen ved Sandvika Nevrosenter utreder og behandler barn og ungdom med mistenkt eller kjent nevrologisk sykdom.

Pris
3 590,- /60 min
Kontroll
1 745,- /30 min
Inntil 60 minutter. For kontrollkonsultasjon er prisen 1745
Ansvarlig lege:
Karin Benan
  • Ventetid: Vi har en dyktig spesialist i Barnesykdommer med nevrologikompetanse uten offentlig avtale, og kan derfor tilby en nevrologisk undersøkelse med kort ventetid.

Barnenevrologen har kompetanse på hodepine, migrene, epilepsi, utviklingsforstyrrelser og ulike smertetilstander. Ved behov for tilleggsundersøkelser foretas dette oftest på stedet.

Sandvika Nevrosenter tilbyr korte, komplette og pasientvennlige pasientforløp, samt trygg oppfølging hos erfaren barnelege.

Det er ikke nødvendig med henvisning, og vi har avtale med selskapene som tilbyr helse-/behandlingsforsikring. Pasienter som har dette kan også benytte seg av tilbudet for nevrologisk undersøkelse.

Kort beskrivelse

Ved første konsultasjon settes det av inntil 60 minutter. I løpet av denne konsultasjonen vil legen få oversikt over barnets sykehistorie. Deretter vil det bli utført en klinisk undersøkelse. Sykehistorien kartegges gjennom en samtale med barn og foresatte, der målet er å få et klart bilde av symptomenes art og tidsmessige utvikling. Legen vil stille spørsmål om symptomene og hvordan barnet fungerer i hverdagen. Samtalen er viktig for å få et best mulig grunnlag til å stille en diagnose.

Den fysiske undersøkelsen foregår ved at det utføres en rekke tester for å avdekke funksjonssvikt og hvordan nervesystemet fungerer. Ved behov kan det også utføres tilleggsundersøkelser på stedet. Testene tar for seg funksjoner i nervesystemet som blant annet balanse og koordinasjon, følelsesanser, reflekser, gange og mentale funksjoner.

Om forløpet

Forberedelser

Det er ikke nødvendig med noen spesielle forberedelser til den første konsultasjonen. Hvis du nylig har vært til bildediagnostikk som eksempelvis MR, CT eller røntgen, er det fint om du tar med beskrivelsen av disse til konsultasjonen. Hvis du bruker medisiner er det også fint om du tar med en oversikt over disse.

Våre spesialister

Karin Benan

Karin Benan

Spesialist i Barnesykdommer
Sandvika Nevrosenter

Utdanning: Cand. med. 1988, Oslo. Spesialistgodkjenning 1997.

Yrkeserfaring: Seksjon for Barnenevrologi og Seksjon Nevrohabilitering Barn, Ullevål sykehus. Spesialsykehuset for epilepsi (SSE). Avtalespesialist i Barnesykdommer, Drammen. Sandvika Nevrosenter.

Faglig profil: Hodepine, epilepsi, utviklingsforstyrrelser / skolevansker, generell barnenevrologi.