Hopp direkte til innhold
Nevrologi

Konsultasjon hos nevrolog

Utredning og behandling av nevrologiske tilstander.

Pris
3 590,- /60 min
Kontroll
1 745,- /30 min
Inntil 60 minutter. For kontrollkonsultasjon er prisen 1745
  • Ventetid: Vi har mange dyktige nevrologer uten offentlig avtale, og kan derfor tilby en nevrologisk undersøkelse med kort ventetid.

Nevrologene ved Sandvika Nevrosenter utreder og behandler pasienter med mistenkt eller kjent nevrologisk sykdom.

Nevrologene har spesialkompetanse på hodepinemigrenenakke- og ryggplagerepilepsi, MShjerneslagrastløse bein og ulike smertetilstander. Ved behov for tilleggsundersøkelser foretas dette oftest på stedet.

Sandvika Nevrosenter tilbyr korte, komplette og pasientvennlige pasientforløp, samt trygg oppfølging hos erfaren nevrolog.

Det er ikke nødvendig med henvisning, og vi har avtale med selskapene som tilbyr helse-/behandlingsforsikring. Pasienter som har dette kan også benytte seg av tilbudet for nevrologisk undersøkelse.

Kort beskrivelse

Ved første konsultasjon settes det av inntil 60 minutter. I løpet av denne konsultasjonen vil nevrologen gå gjennom pasientens sykehistorie, og deretter utføre en nevrologisk undersøkelse. Sykehistorien til pasienten får nevrologen gjennom et intervju, der målet er å få et klart bilde av symptomenes art og tidsmessige utvikling. Nevrologen vil derfor stille spørsmål rundt balanseproblemer, bevegelsesforstyrrelser og hvordan du fungerer i hverdagen. For å få et best mulig grunnlag til å stille en diagnose, er samtalen mellom pasient og nevrolog sentral.

Den fysiske undersøkelsen foregår ved at det utføres en rekke tester for å avdekke funksjonssvikt og hvordan nervesystemet fungerer. Ved behov kan det også utføres tilleggsundersøkelser på stedet. Testene gjøres grundig, og tar for seg funksjoner i nervesystemet som blant annet balanse og koordinasjon, følelsesanser, reflekser, gange og mentale funksjoner.

Om forløpet

Forberedelser

Det er ikke nødvendig med noen spesielle forberedelser til den første konsultasjonen. Hvis du nylig har vært til bildediagnostikk som eksempelvis MR, CT eller røntgen, er det fint om du tar med beskrivelsen av disse til konsultasjonen. Hvis du bruker medisiner er det også fint om du tar med en oversikt over disse.

Våre spesialister

Nevrologer

Agnes Balint Bjørke

Agnes Balint Bjørke

Spesialist i nevrologi
Sandvika Nevrosenter

Utdanning: Cand. med. 2004. Spesialist i nevrologi 2010.

Yrkeserfaring: Nevrologiske avdelinger ved Drammen Sykehus og Universitetssykehuset i Nord-Norge Tromsø. Nevrologisk poliklinikk ved Rikshospitalet. Spesialsykehuset for epilepsi (SSE). Sandvika Nevrosenter.

Faglig profil: Generell nevrologi. Epilepsi, hjerneslag, hodepine. Ultralyd halskar.

Aud Nome Dueland

Aud Nome Dueland

Dr. med, spesialist i nevrologi
Sandvika Nevrosenter

Utdanning: Cand. med. 1986, Oslo. Spesialist i nevrologi 1997. Dr. med 1995 i herpesinfeksjoner i nervesystemet.

Yrkeserfaring: Nevrologiske avdelinger ved Rikshospitalet, Ullevål Sykehus, Sandvika Nevrosenter.

Faglig profil: Generell nevrologi, hodepine, migrene, MS, herpesinfeksjoner.

Fredrik Pande-Rolfsen

Fredrik Pande-Rolfsen

Spesialist i nevrologi
Sandvika Nevrosenter

Utdanning: Cand.med Universitetet i Bergen 2011. Spesialist i nevrologi 2020.

Yrkeserfaring: Nevrologisk avdeling, Oslo Universitetssykehus Ullevål. Nevrologisk avdeling Oslo Universitetssykehus Rikshospitalet.

Faglig profil: Generell nevrologi, hodepine, svimmelhet, nakke-/ryggplager, MS og epilepsi.

Kristine Bodding Gjendemsjø

Kristine Bodding Gjendemsjø

Spesialist i nevrologi. Medisinsk fagansvarlig.
Sandvika Nevrosenter

Utdanning: Cand. med. 1989, Oslo. Spesialist i nevrologi 2003.

Yrkeserfaring: Nevrologisk avdeling, Sykehuset Innlandet, Elverum. Nevrologisk avdeling, Akershus Universitetssykehus. Sandvika Nevrosenter.

Faglig profil: Hodepine, demens, infeksjonstilstander i nervesystemet, nakke-/ryggplager, Parkinsons sykdom, generell nevrologi.

Marina Manske

Marina Manske

Spesialist i nevrologi
Sandvika Nevrosenter

Utdanning: Cand. med. 1987, Göttingen. Spesialist i nevrologi 2004.

Yrkeserfaring: Rehabilitering av hjerneskadde, Tyskland. Nevrologisk avdeling, Ullevål Universitetssykehus. Sandvika Nevrosenter.

Faglig profil: Hodepine, svimmelhet, nakke-/ryggproblemer og generell nevrologi.

Michael Hollinger

Michael Hollinger

Spesialist i nevrologi
Sandvika Nevrosenter

Utdanning: Cand.med 2004, Budapest. Spesialist i nevrologi 2016.

Yrkeserfaring:  Nevrologisk avdeling, Sykehuset Innlandet, Lillehammer. Nevrologisk avdeling Akershus Universitetssykehus.

Faglig profil: Generell nevrologi, utredning og behandling av cerebrovaskulære lidelser, ultralyd halskar.

Øistein Ramleth

Øistein Ramleth

Spesialist i nevrologi
Sandvika Nevrosenter

Utdanning: Cand. med. 1989. Spesialist i nevrologi 2002, Oslo.

Yrkeserfaring: Nevrologiske avdeling Ullevål Sykehus og Sandvika Nevrosenter.

Faglig profil: Generell nevrologi og Parkinsons sykdom.