Sandvika nevrosenter

Hopp direkte til innhold

Bestill time

Våre spesialister er tilgjengelige for konsultasjon både ved fysisk oppmøte, på telefon og på video.

Ta kontakt for å bestille time

Viktig melding
Nevrologi

Konsultasjon hos nevrolog

Utredning og behandling av nevrologiske tilstander.

Pris
3 490,- /60 min
Kontroll
1 745,- /30 min
Inntil 60 minutter. For kontrollkonsultasjon er prisen 1745
  • Ventetid: Vi har mange dyktige nevrologer uten offentlig avtale, og kan derfor tilby en nevrologisk undersøkelse med kort ventetid.

Nevrologene ved Sandvika Nevrosenter utreder og behandler pasienter med mistenkt eller kjent nevrologisk sykdom.

Nevrologene har spesialkompetanse på hodepinemigrenenakke- og ryggplagerepilepsi, MShjerneslagrastløse bein og ulike smertetilstander. Ved behov for tilleggsundersøkelser foretas dette oftest på stedet.

Sandvika Nevrosenter tilbyr korte, komplette og pasientvennlige pasientforløp, samt trygg oppfølging hos erfaren nevrolog.

Det er ikke nødvendig med henvisning, og vi har avtale med selskapene som tilbyr helse-/behandlingsforsikring. Pasienter som har dette kan også benytte seg av tilbudet for nevrologisk undersøkelse.

Kort beskrivelse

Ved første konsultasjon settes det av inntil 60 minutter. I løpet av denne konsultasjonen vil nevrologen gå gjennom pasientens sykehistorie, og deretter utføre en nevrologisk undersøkelse. Sykehistorien til pasienten får nevrologen gjennom et intervju, der målet er å få et klart bilde av symptomenes art og tidsmessige utvikling. Nevrologen vil derfor stille spørsmål rundt balanseproblemer, bevegelsesforstyrrelser og hvordan du fungerer i hverdagen. For å få et best mulig grunnlag til å stille en diagnose, er samtalen mellom pasient og nevrolog sentral.

Den fysiske undersøkelsen foregår ved at det utføres en rekke tester for å avdekke funksjonssvikt og hvordan nervesystemet fungerer. Ved behov kan det også utføres tilleggsundersøkelser på stedet. Testene gjøres grundig, og tar for seg funksjoner i nervesystemet som blant annet balanse og koordinasjon, følelsesanser, reflekser, gange og mentale funksjoner.

Om forløpet

Forberedelser

Det er ikke nødvendig med noen spesielle forberedelser til den første konsultasjonen. Hvis du nylig har vært til bildediagnostikk som eksempelvis MR, CT eller røntgen, er det fint om du tar med beskrivelsen av disse til konsultasjonen. Hvis du bruker medisiner er det også fint om du tar med en oversikt over disse.

Våre spesialister

Nevrologer

Agnes Bailint Bjørke

Spesialist i nevrologi

Sandvika Nevrosenter

Aud Nome Dueland

Aud Nome Dueland

Dr. med, spesialist i nevrologi

Utdanning: Cand. med. 1986, Oslo
Spesialist i nevrologi 1997
Dr. med 1995 i herpes infeksjoner i nervesystemet

Yrkeserfaring: Nevrologiske avdelinger ved Rikshospitalet, Ullevål Sykehus, Sandvika Nevrosenter

Faglig profil:  Generell nevrologi, hodepine, migrene, MS, herpes infeksjoner.

Kristine Bodding Gjendemsjø

Kristine Bodding Gjendemsjø

Spesialist i nevrologi

Sandvika Nevrosenter

Utdanning: Cand. med. 1989, Oslo
Spesialist i nevrologi 2003

Yrkeserfaring: Nevrologisk avdeling, Sykehuset Innlandet, Elverum,
Nevrologisk avdeling, Akershus Universitetssykehus,
Sandvika Nevrosenter.

Faglig profil: Hodepine, demens, infeksjonstilstander i
nervesystemet, nakke-/ryggplager, Parkinsons sykdom, generell nevrologi.

Marina Manske

Marina Manske

Spesialist i nevrologi

Sandvika Nevrosenter

Utdanning: Cand. med. 1987, Göttingen
Spesialist i nevrologi 2004

Yrkeserfaring: Rehabilitering av hjerneskadde, Tyskland,
Nevrologisk avdeling, Ullevål Universitetssykehus,
Sandvika Nevrosenter.

Faglig profil: Hodepine, svimmelhet, nakke-/ryggproblemer og generell nevrologi.

Jolanta Vingen

Jolanta Vingen

Dr. med, spesialist i nevrologi og nevrofysiologi

Sandvika Nevrosenter

Utdanning: Cand. med. 1983, Kaunas i Litauen
Spesialist i nevrologi 1991 i Litauen, 2005 i Norge
Spesialist i klinisk nevrofysiologi 2006
Dr. med. nevrologi 2000, NTNU

Yrkeserfaring: Nevrologisk avdeling for intensiv overvåking innen nevrokirurgi, Litauen
Nevrologisk avdeling, Trondheim Universitetssykehus
Nevrofysiologisk seksjon, nevrologisk avdeling, Ullevål Universitetssykehus
Sandvika Nevrosenter.

Faglig profil: Nevrografi/EMG – sykdommer og skader i det perifere nervesystem.

Michael Hollinger

Michael Hollinger

Spesialist i nevrologi

Sandvika Nevrosenter

Utdanning: Cand.med  2004, Budapest. Spesialist i nevrologi 2016.

Yrkeserfaring:  Nevrologisk avdeling, Sykehuset Innlandet, Lillehammer, Nevrologisk avdeling Akershus Universitetssykehus.

Faglig profil:  generell nevrologi, utredning og behandling av cerebrovaskulære lidelser, ultralyd halskar.

Øistein Ramleth

Øistein Ramleth

Spesialist i nevrologi

Sandvika Nevrosenter

Utdanning: Cand. med. 1989
Spesialist i nevrologi 2002, Oslo

Yrkeserfaring: Nevrologiske avdeling Ullevål Sykehus og Sandvika Nevrosenter.

Faglig profil: Generell nevrologi og Parkinsons sykdom.

Rajiv Advani

Spesialist i nevrologi. PhD

Sandvika Nevrosenter

Utdanning: Cand. med. 2009, Tsjekkia
Spesialist i nevrologi 2017
Ph.D 2018

Yrkeserfaring: Nevrologisk avdeling, Stavanger Universitetssykehus, Stavanger,
Nevrologisk avdeling, Sykehuset Østfold, Kalnes,
Overlege ved seksjon for hjerneslag, Oslo Universitets sykehus,
Sandvika Nevrosenter.

Faglig profil: hjerneslag