Hopp direkte til innhold

Spesialisterklæringer Spesialistoppdrag

Vårt Forum for spesialisterklæringer består av 32 legespesialister og 4 nevropsykologer som vurderer de medisinske følgene av personskade i erstatningssaker.

Oppdragene rekvireres enten av skadelidtes advokat, forsikringsselskapene, NAV eller domstolene. Hensikten med forumet er å sikre høy kvalitet og nøytralitet.

Forumet er nøytralt, uten binding til partene, og tilbyr spesialisterklæringer av høy kvalitet.

Per i dag arbeider 13 nevrologer, 5 psykiatere, 3 spesialister i fysikalsk medisin, 2 ortopeder, 1 nevroradiolog, 4 nevropsykologer og 1 psykolog i forumet. 

Les mer på Forum for spesialisterklæringer.

Ebba L. Boman

Ebba L. Boman

Koordinator Forum for Spesialisterklæringer (FFS)
Sandvika Nevrosenter
67 52 21 01 / 67 52 20 80

Ansvarlig for organisering og koordinering av oppdragene til Forum for spesialisterklæringer.

Åpningstider på telefon er mandag–fredag, kl. 10–15