LHL

Hopp direkte til innhold

Spesialisterklæringer Spesialistoppdrag

Vårt Forum for spesialisterklæringer består av 25 legespesialister og 4 nevropsykologer som vurderer de medisinske følgene av personskade i erstatningssaker.

Oppdragene rekvireres enten av skadelidtes advokat, forsikringsselskapene, NAV eller domstolene. Hensikten med forumet er å sikre høy kvalitet og nøytralitet.

Per i dag arbeider 13 nevrologer, 5 psykiatere, 3 spesialister i fysikalsk medisin, 2 ortopeder, 1 nevroradiolog, 4 nevropsykologer og 1 psykolog i forumet. 

Gå til spesforum.no Her får du også informasjon om ventetid, da dette varierer fra lege til lege.