Hopp direkte til innhold

Vi har åpent som vanlig.

Inngang fra parkeringshus og fra hovedinngang nye bygget, som vanlig.

Viktig melding

Spesialisterklæringer Spesialistoppdrag

Vårt Forum for spesialisterklæringer består av 32 legespesialister og 4 nevropsykologer som vurderer de medisinske følgene av personskade i erstatningssaker.

Oppdragene rekvireres enten av skadelidtes advokat, forsikringsselskapene, NAV eller domstolene. Hensikten med forumet er å sikre høy kvalitet og nøytralitet.

Forumet er nøytralt, uten binding til partene, og tilbyr spesialisterklæringer av høy kvalitet.

Per i dag arbeider 13 nevrologer, 5 psykiatere, 3 spesialister i fysikalsk medisin, 2 ortopeder, 1 nevroradiolog, 4 nevropsykologer og 1 psykolog i forumet. 

Les mer på Forum for spesialisterklæringer.

Ebba L. Boman

Ebba L. Boman

Koordinator Forum for Spesialisterklæringer (FFS)
Sandvika Nevrosenter
67 52 21 01 / 67 52 20 80

Ansvarlig for organisering og koordinering av oppdragene til Forum for spesialisterklæringer.

Åpningstider på telefon er mandag–fredag, kl. 10–15