Hopp direkte til innhold
Nevrologi

Utredning av demens

Ved mistanke om demens kan det være aktuelt med utredning hos nevrolog.

Ansvarlig lege:
Kristine Bodding Gjendemsjø
  • Ventetid: Kort ventetid
  • Varighet: 1,5 time, inkludert kognitive tester.

Demens er en kronisk sykdom som medfører tap av kognitive funksjoner. Sykdommen utvikler seg vanligvis gradvis, ofte over mange år.

En person med begynnende demens vil kunne ta godt vare på seg selv i starten, men ha lett redusert kognitiv funksjon. Ved en underliggende demenssykdom vil han eller hun gradvis få problemer med redusert hukommelse og konsentrasjon, problemer med å finne frem hjemme eller ute på tur, og problemer med å planlegge hverdagen og gjøremål.

Nevrologene ved Sandvika Nevrosenter utreder ved mistanke om demens. Dette gir våre spesialister et godt grunnlag for å kunne sette en korrekt diagnose og en tilpasset behandlingsplan.

Om demens

Kristine Bodding Gjendemsjø. Spesialist i nevrologi ved Sandvika Nevrosenter. Medisinsk fagansvarlig.

Symptomer

Demens er et syndrom med et sett med symptomer som kan skyldes ulike sykdommer. Symptomene kan varierer avhengig av hvilken hjernesykdom som fører til demens. De vil også variere over tid og bli mer uttalte når hjernesykdommen, som fører til demens utvikler seg. De typiske symptomene på demens er:

  • Svekket / Redusert hukommelse, spesielt for ny informasjon. Det er ofte familie og andre som legger merke til dette.
  • Svekket evne til konsentrasjon og oppmerksomhet
  • Svekket tids- og stedsorienteringsevne
  • Tap av dømmekraft
  • Nedsatt evne til planlegging
  • Følelsesmessig ustabilitet, irritabilitet, manglende initiativ og endret sosial funksjonsevne

Mange vil ha problemer med språket, de leter etter ord og taleflyten blir svekket. Mange får problemer med enkle hverdagshandlinger, som for eksempel å kle på seg, lage mat og å utføre praktiske handlinger. 

Kort beskrivelse

Ved en demensutredning går man gjennom pasientens sykehistorie og snakker med pårørende. I tillegg gjøres det en grundig undersøkelse, inkludert kognitive tester.

Dette legger grunnlaget for vurderingen om en eventuell videre utredning, som blodprøver, MR av hjernen m.m.

Våre spesialister

Nevrologer

Agnes Balint Bjørke

Agnes Balint Bjørke

Spesialist i nevrologi
Sandvika Nevrosenter

Utdanning: Cand. med. 2004. Spesialist i nevrologi 2010.

Yrkeserfaring: Nevrologiske avdelinger ved Drammen Sykehus og Universitetssykehuset i Nord-Norge Tromsø. Nevrologisk poliklinikk ved Rikshospitalet. Spesialsykehuset for epilepsi (SSE). Sandvika Nevrosenter.

Faglig profil: Generell nevrologi. Epilepsi, hjerneslag, hodepine. Ultralyd halskar.

Aud Nome Dueland

Aud Nome Dueland

Dr. med, spesialist i nevrologi
Sandvika Nevrosenter

Utdanning: Cand. med. 1986, Oslo. Spesialist i nevrologi 1997. Dr. med 1995 i herpesinfeksjoner i nervesystemet.

Yrkeserfaring: Nevrologiske avdelinger ved Rikshospitalet, Ullevål Sykehus, Sandvika Nevrosenter.

Faglig profil: Generell nevrologi, hodepine, migrene, MS, herpesinfeksjoner.

Fredrik Pande-Rolfsen

Spesialist i nevrologi
Sandvika Nevrosenter

Utdanning: Cand.med Universitetet i Bergen 2011. Spesialist i nevrologi 2020.

Yrkeserfaring: Nevrologisk avdeling, Oslo Universitetssykehus Ullevål. Nevrologisk avdeling Oslo Universitetssykehus Rikshospitalet.

Faglig profil: Generell nevrologi, hodepine, svimmelhet, nakke-/ryggplager, MS og epilepsi.

Kristine Bodding Gjendemsjø

Kristine Bodding Gjendemsjø

Spesialist i nevrologi. Medisinsk fagansvarlig.
Sandvika Nevrosenter

Utdanning: Cand. med. 1989, Oslo. Spesialist i nevrologi 2003.

Yrkeserfaring: Nevrologisk avdeling, Sykehuset Innlandet, Elverum. Nevrologisk avdeling, Akershus Universitetssykehus. Sandvika Nevrosenter.

Faglig profil: Hodepine, demens, infeksjonstilstander i nervesystemet, nakke-/ryggplager, Parkinsons sykdom, generell nevrologi.

Marina Manske

Marina Manske

Spesialist i nevrologi
Sandvika Nevrosenter

Utdanning: Cand. med. 1987, Göttingen. Spesialist i nevrologi 2004.

Yrkeserfaring: Rehabilitering av hjerneskadde, Tyskland. Nevrologisk avdeling, Ullevål Universitetssykehus. Sandvika Nevrosenter.

Faglig profil: Hodepine, svimmelhet, nakke-/ryggproblemer og generell nevrologi.

Michael Hollinger

Michael Hollinger

Spesialist i nevrologi
Sandvika Nevrosenter

Utdanning: Cand.med 2004, Budapest. Spesialist i nevrologi 2016.

Yrkeserfaring:  Nevrologisk avdeling, Sykehuset Innlandet, Lillehammer. Nevrologisk avdeling Akershus Universitetssykehus.

Faglig profil: Generell nevrologi, utredning og behandling av cerebrovaskulære lidelser, ultralyd halskar.

Øistein Ramleth

Øistein Ramleth

Spesialist i nevrologi
Sandvika Nevrosenter

Utdanning: Cand. med. 1989. Spesialist i nevrologi 2002, Oslo.

Yrkeserfaring: Nevrologiske avdeling Ullevål Sykehus og Sandvika Nevrosenter.

Faglig profil: Generell nevrologi og Parkinsons sykdom.

Video fra foredraget om demens

Opptak fra Åpent møte under Hjerneuken 2021.

Kilder: nhi.no og sml.no